Značaj zaštite biodiverziteta

Rudnik olova i cinka u mestu Sase kod Srebrenice, čiji je većinski akcionar kompanija Mineco, učestvuje u projektu koji će pomoći odabranim opštinama da razviju lokalni akcini plan koji se tiče biodiverziteta. Projekat se paralelno realizuje u deset opština u šest zemalja.

 

Rudnik olova i cinka u mestu Sase kod Srebrenice

  • Sam proces izrade akcionih planova podrazumeva učešće ključnih ljudi i organizacija opštine, izgradnju kapaciteta, komunikaciju i podizanje svesti, identifikaciju poslovnih mogućnosti lokalne privrede, koja se zasniva na poštovanju prirode i zaštiti biodiverziteta, kao i daljoj izgradnji partnerstva – objašnjava Dimitrije Miki Aksentijević, jedan od osnivača kompanije Mineco AG.

 

U projektu, pored rudnika olova i cinka, odnosno kompanije Mineco, učestvuju i Evropski centar za zaštitu prirode (ECNC) i Regionalni centar za životnu sredinu za srednju i istočnu Evropu (RECP).

You may also like...