RECIKLAŽA MOTORNIH VOZILA NA KRAJU ŽIVOTNOG CIKLUSA

obnovljivost-vozila

Jedan od nacionalnih projekata iz oblasti tehnološkog razvoja jeste i razvoj integrisanog i održivog sistema reciklaže motornih vozila na kraju životnog ciklusa u Srbiji. Na ovom projektu angažovani su stručnjaci sa pet Univerziteta u Srbiji i isto toliko fakulteta, a finansira ga Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.

 

Originalnost projekta integrisanog sistema reciklaže motornih vozila na kraju životnog ciklusa ogleda se u izradi prvog nacionalnog informatičkog sistema zasnovanog na tehnologiji WEB-baza koji ima za cilj da registruje i prati motorna vozila tokom ukupnog životnog ciklusa do momenta odjave vozila. Prema rečima prof. dr Milana Pavlovića, rukovodioca projekta , sa Tehničkog fakulteta iz Zrenjanina Univerziteta u Novom Sadu, u Srbiji se do sada nijednom sistemski nije pristupilo ovom problemu rešavanja kako ekoloških tako i socijalnih, ekonomskih problema pa i kada je reč o očuvanju prirodnih resursa naše zemlje.

Cilj projekta je da se utvde potencijali otpada motornih vozila u Srbiji koji se može reciklirati ili iskoristiti za dobijanje energije. Mežutim prema rečima Pavlovića najbitnije je da se utvrdi obim i struktura trajnog otpada motornih vozila u Srbiji, a posebno hazardnih otpada i predlože mere za njihovo uklanjanje odnosno bezbedno skladištenje.

Trenutno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova razvijaju bazu podataka za praćenje motornih vozila tokom čitavog životnog ciklusa, od prve registracije do deregistracije iskorišćenih motornih vozila. Sada imamo pred skupštinom Zakono upravljanju otpadom koji kako kaže Pavlović očekujemo da u februaru dodje na red, a u sklopu njega imamo jedan podzakonski akt koji će se odnositi samo na reciklažu automobila. Zato je vrlobitno, po Pavloviću da ovaj projekat za sada identifikuje kakve pravne elemente taj podzakonski akt treba da ima, kako bi što veći broj automobila došao i ušao u proces recilaže .

Trenutno postoji zakon o bezbednosti u saobraćaju koji definiše način odjave vozila. Ova ekspertska grupa koja radi na projektu zajedno sa MUP-om, pokušava da kroz pravnu regulativu, napravi takav model, da faktički odjavljujete auto tek kada ga predate na proces recilaže.

Projekat je predvideo da se formiraju odgovarajući Centri za rasklapanje iskorišćenih motornih vozila po odgovarajućim regijama. Partner na ovom projektu je i fabrika Zastava Automobili, koja prema rečima Pavlovića u ovom momentu daje podatke o broju automobila , kako bi se evidentiralo koliko odgovarajućih zastavinih modela u ovom momentu ima na tržištu. Istovremeno Zastava daje i uputstva kako demontirati što lakše vozila koja pripadaju njihovom programu.

Značaj projekta za Srbiju je ogroman , jer je naša zemlja dosta deficitarna što se tiče resursa . Ako znamo da se sada oko 120 hiljada automobila godišnje odjavi ,a samim tim su spremni za proces reciklaže , da je težina svakog vozila oko 1 tone, a od toga su kako kaže Pavlović oko 70 odstoferomagnetični materijali , tu su i obojeni metali, plastika, guma- možemo da zamislimo koliko je to sačuvanih resursa .

Jedno je sigurno, obaveza svake zemlje koja ima na svojoj teritoriji proizvođača automobila, moći će da izvozi svoj auto samo ukoliko reši problem reciklaže na svojoj teritoriji. Moramo da zaštitimo životnu sredinu, a kroz uspostavljanje reciklažnih sistema poštovaćemo i odgovarajuće evropske direktive koje su vezane za zaštitu životne sredine .

You may also like...