Bekkasting metoda u okviru Tempus SDTrain projekta

U želji da pomognu stručnom razvoju studenata Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, profesori Univerziteta iz Švedske i Holandije održali su predavanje o bekkastingu, novom pristupu u planiranju energetskog razvoja lokalne zajednice, koji se često povezuje sa održivim razvojem. Ovo je deo aktivnosti koje se sprovode u okviru Tempus SDTrain projekta.

SDTrain je projekat razvoja kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti održivog razvoja, posebno energetike, koji se realizuje na Univerzitetima u Beogradu i Kragujevcu. Na Fakultetu inženjerskih nauka partneri iz Evropske unije sa Univerziteta iz Švedske i Holandije održali su predavanje o novoj metodologiji u planiranju energetike na nivou lokalne samouprave. Ideja je da se osposobe da same planiraju svoj energetski razvoj u skladu sa principima održivog razvoja. Gosti predavači su studentima objasnili metodu bekkasting tačnije posmatranje budućnosti vezane za održivi razvoj.

Prof. dr Olga Kordas, sa KTH Univerziteta iz Stokholma

  • Nije poenta da budućnost posmatraju samo inženjeri, nego da u to budu uključeni svi koji će živeti u toj budućnosti, a to su svi oni koji planiraju razvoj gradova, učestvuju u lokalnoj samoupravi, građani, nevladin sektor, kompanije. Zato je to i jedna od prednosti nove bekkasting metode – rekla je prof. dr Olga Kordas, sa KTH Univerziteta iz Stokholma.

Veoma je važno da se inženjerska zajednica uključi u održivi razvoj i njegovu promociju. Prema njihovim rečima bekkasting je nov pristup u planiranju koji često povezuju sa održivim razvojem.

Prof. dr Karel Mulder sa DELFT Univerziteta iz Holandije

  • Ovo je veoma važan cilj koji treba da se postigne, kada je u pitanju održivi razvoj na globalnom nivou. Što se tiče naše inženjerske zajednice veoma je važno da slušamo okolinu i zajednicu, a ne da pokušavamo da tehnološka rešenja nametnemo toj zajednici nego i da se mi menjamao u skladu sa potrebama društva i na taj način učestvujemo u održivom razvoju – rekao je prof. dr Karel Mulder sa DELFT Univerziteta iz Holandije.

Predavanje koje su eminentni stručnjaci iz Holandije i Švedske održali kragujevačkim studentima na Fakultetu inženjerskih nauka, deo je aktivnosti koje se sprovode u okviru Tempus SDTrain projekta koji realizuje konzorcijum evropskih i domaćih univerziteta.

You may also like...