Broj tigrova na svetu raste prvi put u sto godina

Nju Delhi, Indija – Prema poslednjim dostupnim istraživanjima WWF Svetskog fonda za priroduGlobalnog Foruma za Tigrove (GTF) broj divljih tigrova porastao je na oko 3.890, objavljeno je na konferenciji na temu očuvanja tigrova, koja se održava u Nju Delhiju, a otvario je Narendra Modi, premijer Indije.

Porast broja, do kojeg su došli IUCN i najnovija nacionalna istraživanja na temu tigrova, ukazuju na porast jedinki u odnosu na poslednju procenu iz 2010. godine kada ih je bilo tek nešto oko 3.200. Faktori koji su doveli do porasta ove globalno ugrožene vrste su višestruki, uključujući povećanje populacije tigrova u Indiji, Rusiji, Nepalu, Butanu, poboljšana istraživanja kao i sama zaštita tigrova.

  • Po prvi put nakon više decenija konstantnog pada, broj tigrova je u porastu. Ovo nam nudi veliku nadu i pokazuje da možemo spasiti vrste i njihova staništa kada vlade, lokalne zajednice i organizacije koje se bave zaštitom prirode rade zajedno – rekao je Marko Lambertini, generalni direktor WWF-a.

Sastanak vlada na trećoj Azijskoj ministarskoj konferenciji o zaštiti tigrova je najnoviji korak u procesu globalne inicijative za tigrove, koja je započela svoje delovanje samitom na temu tigrova u Rusiji 2010. godine. Vlade republika su se na tom sastanku složile da je cilj da se duplira broj tigrova u divljini do 2022. godine.

sumatran tiger and cubs at zoo: Alex Walsh WWF

  • Ovo je važan susret koji se odvija na pola puta ka ostvarenju cilja – naglasio je dr Raješ Gopal, generalni sekretar Globalog foruma za Tigrove. Vlade posvećene tigrovima će odlučiti koji su naredni koraci ka postizanju tog cilja i raditi na obezbeđivanju mesta u prirodi za divlje tigrove u Aziji – dodao je on.

Tokom trodnevnog sastanka, zemlje su izveštavale o njihovom napretku ka postizanju cilja i obavezati se na sprovođenje budućih koraka. Premijer Modi je čitavu konferenciju posvetiti ključnoj ulozi koju tigrovi imaju kao simbol ekološke dobrobiti njegove zemlje.

  • Snažan akcioni plan za narednih šest godina je od vitalnog značaja – rekao je Majkl Balcer, vođa WWF-ove inicijative za očuvanje tigrova, i dodao da je globalni pad zaustavljen. Međutim još uvek ne postoji bezbedno mesto za tigrove. Jugoistočnoj Aziji posebno preti opasnost od indirektnog gubitka populacije tigrova, ukoliko vlada odmah ne preduzme potrebne mere.

Tigrovi su registrovani kao ugrožene vrste, prema crvenoj listi ugroženih vrsta IUCN-a, i u opasnosti su od lovokradica i gubitka staništa. Statistika pokazuje da su u periodu od januara 2000. do aprila 2014. godine lokalne vlasti zaplenile najmanje 1.590 tigrova, koji su bili namenjeni nelegalnoj trgovini na crnom tržištu.
Glavno u cilju zaštite populacije tigrova jedne zemlje jeste poznavanje glavnih pretnji sa kojima se ova ugrožena vrsta suočava.

Izvor: WWF Srbija

You may also like...