Časopis SRPSKA NAUKA DANAS

Izašao je iz štampe časopis Srpska nauka danas koji je dostupan i na sajtu Zadužbine Andrejević

Prvi broj donosi 25 autorskih priloga na 197 strana i 16 strana „službenog” teksta. U narednim brojevima kako kažu poboljšaće kvalitet, obim naučne prezentacije istraživača i dinamiku rada.

Časopis SRPSKA NAUKA DANAS

Ističu da je potrebno da:

  • urade objektivnu analizu prvog broja polazeći od Idejne osnove za pokretanje časopisa i Kriterijuma i pravila za izbor autorskih priloga kako bi valjano usmeravali časopis,
  • lično učestvujemo u pisanju autorskih priloga polazeći od stava da je lični primer najbolja smernica,
  • preporučuju časopis budućim autorima i korisnicima objavljenih tekstova uz molbu da svojim člancima i stavovima doprinose unapređenju misije časopisa,
  • u recenziranju članaka budu dosledni, istovremeno i od pomoći autorima, polazeći od stava da recenzent dugoročno zastupa interes časopisa,
  • procene mogućnosti časopisa za „osvajanje” prestižnih baza podataka

Sledeći broj časopisa izlazi iz štampe u avgustu, a treći u decembru. Autorski prilozi za drugi broj treba da stignu tokom maja i juna.

Izvor: PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Univerzitet u Novom Sadu

You may also like...