Category: elektricna energija

Grad Beograd i CEDEF za efikasne zgrade

U Beogradu je počela prva zvanična obuka grada Beograda: “Energetski menadžeri u javnoj upravi: zgradarstvo” koju organizuje grad Beograd u saradnji sa Centralno evropskim forumom za razvoj – CEDEF. Događaj je otvorio prof dr....

Italijanski Edison u izgradnji termoelektrane „Kolubara B“

(Beograd, 3. jun 2011) Italijanski Edison je 20. maja 2011. godine podneo ponudu da učestvuje u izgradnji termoelektrane „Kolubara B“ kao potencijalni strateški partner Elektroprivrede Srbije (EPS) u realizaciji ovog projekta. Stručni timovi EPS-a...

Projekti iz obnovljive energije i energetske efikasnosti

Skup pod nazivom “Investicioni projekti gradova Srbije iz oblasti obnovljive energije i enegretske efikasnosti“, koji je održan u Kragujevcu, okupio je predstavnike 23 opština u Srbiji koje imaju pripremljenu dokumentaciju za 43 projekta. Ukupna...