Čišćenje deponija u Ravnom Selu

ciscenje ravnog sela

Već nekoliko dana mehanizacija JKP „Standard“ iz Vrbasa je angažovana na čišćenju divljih deponija u Ravnom Selu. Čišćenje u ovom naseljenom mestu trajaće do kraja nedelje, kada se seli za Zmajevo u nastavku kampanje ZA ČIST VRBAS, koju finansira Ministarstvo zaštite životne sredine.

Već su očišćene divlje deponije u Savinom Selu a predviđeno je čišćenje divljih deponija u svim naseljenim mestima Vrbaske opštine. Količine otpada, koje su se bez ikakvog reda i nadzora gomilale gotovo tri decenje u Ravnom Selu, dovele su do toga da se na divljim deponijama nalazi preko 50.000 kubnih metara različitog smeća obraslog korovom.

  • Iskreno se nadamo da će građani Ravnog Sela znati da cene ovaj napor lokalne uprave i Ministarstva, imajući u vidu štete koje su sami sebi činili svih prethodnih godina, istakao je predsednik Ekološkog pokreta Vrbas Ratko Đurđevac.

    zabranjeno bacanje smeca

Ova ekološka organizacija čekuje da će po završetku svake akcije čišćenja, a u interesu očuvanja postignutih rezultata, doći do pojačanog nadzora komunalnih redara i poljočuvarske službe. To se odnosi i na inspekciju od koje se očekuje da podigne nivo svoga rada a sve uz saradnju sa onim delom građana koji su shvatili da zakon mora da važi za sve i da je prijava nelegalnog odlaganja otpada, legalna odbrana sopstvenog prava da živimo u zdravoj životnoj sredini.

You may also like...