Do jeseni reciklažni centar u Kragujevcu

Polaganjem kamena temeljca, zvanično je počela izgradnja Reciklažnog centra u Kragujevcu, koju sa 45 miliona dinara finansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Rok za izgradnju i opremanje jedinog reciklažnog centra na području centralne Srbije, je septembar, što znači da će se od jeseni primarna selekcija i odlaganje otpada odvijati po najsavremenijim standardima u Javno komunalnom preduzeću ”Čistoća”.

Kamaen temeljac za reciklažni centar u Kragujevcu na prostoru Javno komunalnog preduzeća ’’Čistoća” u Industrijskoj zoni

Na posedu Javno komunalnog preduzeća ’’Čistoća” u Industrijskoj zoni, zvanično je počela izgradnja Reciklažnog centra, što znači da će na ovom mestu, do jeseni biti sazidana i opremljena instalacijama hala površine 10 hiljada kvadratnih metara. Korist od ovog poduhvata konkretno imaju i gradjani, ali i Grad. U reciklažnom centru selektovaće se i odlagati otpadna ulja, farbe, kućna hemija, kao i otpadne gume, koje su Kragujevčani do sada uglavnom odlagali u kontejnerima. Takva vrsta otpada predstvljala je problem životnoj sredini, ali i ovom komunalnom preduzeću.

Radosav Matić, direktor JKP ”Čistoća”

  • Tu smo imali velikih problema, ovaj posao se radio u neprilagođenim uslovima, u improvizovanim uslovima, tako što smo jedan deo sirovine odvozili na kragujevačku deponiju u Jovanovcu, a deo kartonske ambalaže smo dovozili na lokaciju u Čistoći. Sada sa ovim reciklažnim centrom imaćemo lokaciju gde će se sve raditi na jednom mestu, kompletna tehnologija sa novom opremom, tako da ćemo otpad koji se može reciklirati u Kragujevcu, razdvajati na jednom mestu prema vrsti otpada – istakao je Radosav Matić, direktor JKP ”Čistoća”

Smanjenje otpada i njegova pravilna selekcija uticaće na poboljšanje životne sredine. Iako je ideja o centru postojala i ranije, njena realizacija sprovedena je posle rešavanja zaostalih problema izmedju Grada i nadležnog Ministarstva.

Vladimir Maksimović, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine

  • Investicija je preko 45 miliona dinara, a ovaj projekat se finansira većinom iz sredstava Ministarstva poljoprivrede I zaštite životne sredine. sredstva su povučena iz nekadašnjeg Fonda za zaštitu životne sredine. Posle dužeg vremena od kada je projekat započet uz brojne probleme, uspeli smo da odblokiramo sredstva iz Fonda I da ga dovedemo do faze početka izgradnje reciklažnog centra – Vladimir Maksimović, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine

Hala reciklažnog centra, njeni magacini i instalacije rade se po najsavremenijim ekološkim standardima. Grad namerava i ubuduće da realizuje planove kojima će se rešavati sistem odlaganja otpada. Sa druge strane, javno komunalno preduzeće ”Čistoća” daljom prodajom recikliranog otpada ostvarivaće godišnji prihod, koji nije zanemarljiv, i može da dostigne iznos od 30 miliona dinara na godišnjem nivou, potvrdjuju predstavnici ove firme.

You may also like...