Investicije u infrastrukturu životne sredine

100 MILIONA EVRA ZA INVESTICIJE U INFRASTRUKTURU ŽIVOTNE SREDINE

Članovi upravnog odbora petogodišnjeg razvojnog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP

Državna sekretarka, dr Stana Božović je 23. jun 2016. U Beogradu održala završnu sednicu upravnog odbora petogodišnjeg razvojnog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP, koji je finansirala Vlada Kraljevine Švedske sa preko 4 miliona eura. Jedan od najbitnijih rezultata saradnje je kreiranje neophodne infrastrukture kako bi se u ovoj godini projekti koji su spremni i zreli za finasiranje iz pretpristupnih fondova Evropske Unije podržali sa 100 miliona evra bespovratnih sredstava.

 • Zahvaljujući našoj saradnji uspeli smo da rešimo 80% svih problematičnih projekata koje smo nasledili, da za preostale problematične projekte pripremimo tendersku dokumentaciju i obezbedimo finansiranje, da pripremimo i usvojimo neke od najznačajnijih strateških dokumenata za oblast zaštite životne sredine, stvorimo pravni okvir za Zeleni fond, pripremimo podzakonske akte i povećamo kapacitete koji će omogućiti prikupljanje i do 12 milijardi dinara ekoloških taksi umesto dosadašnjih šest, da sprovedemo važne infrastrukturne projekte čije iskustvo će nam omogućiti da se budući projekti iz oblasti infrastrukture životne sredine sprovode mnogo efikasnije i uspešnije. Danas Srbija ima jasnu viziju i plan pripreme, finansiranja i sprovođenja infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, kako bi u planiranom i realnom roku dostigla zadate ciljeve i na taj način obezbedila svojim građanima zdravu životnu sredinu, koja je u skladu sa standardima Evropske Unije – istakla je državna sekretarka, dr Stana Božović.

Švedska će nastaviti da pruža podršku Srbiji za razvoj zaštite životne sredine i u narednom periodu kroz četiri specifična sporazuma o donaciji, vredna 10 miliona evra. Podrška koju Švedska daje za pripremu projekta za tretman otpadnih voda za grad Niš rezultiraće najvećim infrastrukturnim projektom iz zaštite životne sredine uopšte, odnosno drugim najvećim infrastrukturnim projektom koji je Evropska Unija finansirala u Srbiji do sada.

Direktor Švedske razvojne agencije za Srbiju, g. Torgni Svenungson, se zahvalio državnoj sekretarki na dosadašnjoj saradnji i poželeo da se saradnja između dve Vlade nastavi i u budućnosti.

 • Mi smo spremni da vam damo punu podršku za realizaciju kako projekta u Nišu, tako i ostalih infrastrukturnih projekata. Želim da vas obavestim da je generalni direktor Švedske međunarodne Agencije za razvoj istakao neophodnost nastavka realizacije velikih infrastrukturnih projekata iz oblasti životne sredine u Srbiji, prilikom boravka u Briselu i u razgovoru sa najvišim rukovodstvom Generalnog direktorata Evropske Komisije za susedsku politiku i proširenje (DG NEAR). Naš novi program podrške, Podrška pripreme i razvoja infrastrukture u oblasti životne sredine PEID, koji bi uskoro trebalo da počne sa realizacijom, ima za cilj da pomogne Ministarstvu da pripremi kvalitetne i zrele infrastrukturne projekte za finansiranje iz IPA fondova EU. Mi očekujemo da to budu projekti u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, ali i drugim prioritetnim opštinama i regionima. Na taj način, Švedska će dati svoj doprinos Srbiji u procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji za oblast životne sredine – izjavio je g. Torgni Svenungson, direktor Švedske razvojne agencije za Srbiju

[su_spoiler title=”Projekti koji su do sada zajednički realizovani tokom prethodne dve godine:” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Prilikom završnog sastanka upravnog odbora razvojnog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP, koji sprovodi Međunarodna menadžment grupa IMG, a finansira Vlada Kraljevine Švedske, učesnici sastanka su zajedno prošli nacrt završnog izveštaja i istakli samo neke od mnogobrojnih zajedničkih aktivnosti:

 • otvaranje osme regionalne sanitarne deponije u Pančevu,
 • otvaranje transfer stanice i reciklažnog centra u Čačku,
 • otvaranje reciklažnog centra u Bajinoj Bašti,
 • uvođenje primarne separacije reciklažnog otpada u opštini Arilje,
 • izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda u Beloj Crkvi,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za liniju mulja u gradu Leskovcu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom u Novom Sadu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom u Kragujevcu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za postrojenje za tretman otpadnih voda u Nišu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za postrojenje za tretman otpadnih voda u Batajnici,
 • revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom u Subotici,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom za region Kalenić u Ubu,
 • priprema i revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom Banjica u Novoj Varoši,
 • revizija projektno tehničke dokumentacije za regionalni sistem za upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda u Zrenjaninu,
 • podrška za javnu nabavku linije za separaciju i hale u gradu Sremska – Mitrovica,
 • opciona analiza i priprema dokumentacije za sanitarnu deponiju u Inđiji,
 • projekat sanacije klizišta i proširenja tela deponije Duboko u Užicu vredan 4.5 miliona eura,
 • analiza, priprema i izrada mnogih strateških dokumenata, poput Nacionalne strategije za upravljanje otpadom, post-skrining dokumenta „Status i planovi prenošenja i sprovođenja evropskog pravnog okvira za Poglavlje 27, Životna sredina i klimatske promene“,
 • Nacionalna strategija za upravljanje muljem koji nastaje iz postrojenja za tretman otpadnih komunalnih voda,
 • uspostavljanje novog Zelenog fonda kao održivog sistema finansiranja projekata iz oblasti zaštite životne sredine,
 • Akcioni plan za dugoročno finansijsko planiranje investicija za teške infrastrukturne direktive,
 • Priručnik za učešće privatnog sektora u investicijama zaštite životne sredine.[/su_spoiler]

You may also like...