Izdavanje dozvola za rekreativni ribolov

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja štampaće dozvole za rekreativni ribolov za 2010. godinu, radi efikasnijeg nadzora izdavanja i distribucije.

bistro

Kako je Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda propisana naknada za korišćenje ribarskog područja koju svaki korisnik mora uplatiti na račun za uplatu javnih prihoda, ovakav način štampanja dozvola i evidencije o njihovoj distribuciji će unaprediti nadzor i kontrolu nad distribucijom dozvola za rekreativni ribolov, kao i kontrolu prihoda budžeta Republike Srbije.

Stupanjem na snagu odredaba navedenog zakona dozvole za rekreativni rivolov važe na celoj teritoriji Republike Srbije, čime će biti povećan broj izdatih dozvola sa dosadašnjih 0.8 odsto stanovništva na više od 1 odsto u 2010. Višegodišnje projekcije, kao i podaci o broju izdatih dozvola za rekreativni ribolov država u okruženju ukazuju da će njihov broj rasti shodno rastu BND i dostići oko 6 odsto stanovništva (neke skandinavske države beleže broj registrovanih rekreativnih ribolovaca veći od 12 osto stanovništva, a Finska neverovatnih 24,8 odsto).

Pecaroš

Takođe, dozvole za rekreativni ribolov, koje će štampati Ministarstvo, posedovaće ujednačen kvalitet izrade i jedinstveno rešenje zaštite od falsifikovanja. Sredstva od naknada za korišćenje ribarskih područja koriste se namenski za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda preko Fonda za zaštitu životne sredine, odnosno preko Pokrajinskog budžetskog foda za zaštitu životne sredine za ribarska područja na teritoriji AP Vojvodina.

Korisnici ribarskih područja će u 2010. godini izdavati i distribuirati dozvole za rekreativni ribolov na svom ribarskom području.

You may also like...