Izvoz opasnog otpada iz IM Carnex

Više od 2800 kg opasnog otpada nastalog tokom proizvodnje u IM Carnex predato je na konačno zbrinjavanje u postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada u Bazelu i Beču. Posao sakupljanja, segregacije, pakovanja, obeležavanja, preuzimanja i zbrinjavanja ovog otpada bio je poveren operateru Miteco-Kneževac iz Beograda.

Opasan otpad, koji je generisan u PC Fabrika stočne hranePovereni poslovi su izvršeni u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, u skladu sa ADR zahtevima i zahtevima ino-postrojenja. Kako preuzimanje, tako i kretanje opasnog otpada uredno je najavljeno nadležnim organima u skladu sa važećim Zakonom o upravljanju otpadom, a takođe je obezbeđen i Dokument o kretanju opasnog otpada, kao i Potvrda o odlaganju od strane ino-postrojenja.

Opasan otpad, koji je generisan u PC Fabrika stočne hrane većinom se sastojao od laboratorijskih hemikalija (soli teških metala, razne kiseline i baze i smeše organskih rastvarača), kao i od kontaminirane ambalaže. Posebna pažnja se vodila prilikom njihovog privremenog skladištenja u krugu preduzeća, naročito jer su u pitanju laboratorijske hemikalije koje su inicijatori različitih hemijskih reakcija, ukoliko dođu u međusobni kontakt. U cilju izrade Izveštaja o ispitivanju otpada akreditovana labarotorija uradila je uzorkovanje i identifikaciju otpada, kao i određivanje fizičkih-hemijskih karaktristika.

Opasan otpad je svaki otpad koji je na listi otpada (Evropski katalog otpada-EWC) i listi hazardnog otpada (HWL) i poseduje jednu od 4 karakteristika (prema US EPA), koja su: zapaljivost, korozivnost, reaktivnost i toksičnost.

IM Carnex smatra da je od izuzetnog značaja da svaka industrijska grana koja tokom svog rada generiše ovakav otpad prepozna neophodnost društveno odgovornog poslovanja.

PR služba Carnexa

You may also like...