ČUVAJMO ZAJEDNO ŽIVI SVET PLANETE

Manifestacijom u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Srbija se pridružila brojnim organizacijama širom sveta u obeležavanju 22. maja Međunarodnog dana biodiverziteta.

Značajan ekološki datum, 22. maj Međunarodni dan biodiverziteta, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, posvećen je odnosu čoveka prema bogatstvu živog sveta.

Međunarodni dan biodiverziteta ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi upozorile i razvijale svest najšire javnosti o značaju i neophodnosti zaustavljanja opadanja broja vrsta, ekosistema i gena. Da je od ključnog značaja razumevanje uloge i učešće javnosti u zaustavljanju opadanja biološke raznovrsnosti, ukazao je u svojoj uvodnoj reči na skupu koji je organizovan tim povodom prof. dr Nenad Stavretović, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Državni sekretar Ministarstva prof. dr Ivica Radović pomenuo je brojne aktivnosti koje je Srbija preduzela u odnosu na svoje međunarodne obaveze, ali i postavljene zadatke za očuvanje biodiverziteta, odnosno ciljeve Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije.

  • Očuvanje biodiverziteta realizuje se kroz postupke aktivne zaštite vrsta i staništa, što ilustruju projekti zaštite orla krstaša, tekunice i hranilište za ptice grabljivice u Vojvodini – izneo je dr Slobodan Puzović, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

U okviru programa manifestacije, predstavljeni su i neki od nacionalnih projekata koji se realizuju u cilju očuvanja ugroženih vrsta i ekosistema: zaštita i monitoring staništa božura u Srbiji i očuvanje slatina kao prioritetnih tipova staništa panonskog regiona.

Očuvanje bogatstva vrsta u zemlji značajno je ne samo sa nacionalnog, već i sa međunarodnog stanovišta, što je naglasio predstavnik Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN. Srbija je zemlja koja se svrstava u važne centre biodiverziteta. Procenjuje se da biodiverzitet Srbije čini čak oko 60 000 vrsta. Teritorija Srbije obuhvata svega 1,9% teritorije Evrope, a na tako maloj površini nalazi se oko 39% vaskularne flore Evrope, 51% faune riba, 40% faune vodozemaca i gmizavaca, 74% faune ptica i 67% faune sisara. Na osnovu ovog bogatstva, raznovrsnosti staništa i ekosistema u Srbiji se pod zakonskom zaštitom danas nalazi preko 2600 divljih vrsta.

Broj vrsta biljaka i životinja, kao i ekosistema u svetu se sve više smanjuje, i Planeta postaje sve siromašnija prirodnim resursima. Ne samo akcijama stručnjaka, već i povećanjem svesti o neophodnosti očuvanja biodiverziteta i promenom ponašanja, svako može doprineti da se današnji trend zaustavi, i sačuva svo bogatstvo života čiji smo i mi deo.

You may also like...