Izvoz opasnog otpada

dr-branislav_nedeljkovic

Preuzimanjem prve količine otpadnih ulja danas je počelo izmeštanje opasnog otpada iz kruga Zastave. Već su izabrane firme koje će obaviti posao odvoženja i uništavanja ove i ostalih opasnih materija. Za taj posao Vlada Srbije izdvojila je 2,5 miliona evra.

Ekološko uređenje fabričkog kruga Zastave je među državnim obavezama proisteklih iz ugovora sa Fijatom. Izbor  firmi koje će biti angažovane na uklanjanju otpada je već obavljen. U toku aprila ugovor sa Fijatom potpisaće budući kooperanti Yunirisk, Miteco, EZO i Božić i sinovi, kada će biti definisana dinamika realizacije svih aktivnosti oko uklanjanja opasnih materija.

Prema rečima dr Branislava Nedeljkovića glavnog koordinatora za ekologiju, radi se o velikim količinama opasnog otpad. Samo otpadnih boja ima oko 2.000 tona, a u krugu fabrike čuvane su u poslednjih 50 godina. Pošto naša zemlja nema uslova za njihovo uništavanje, najverovatnije će biti izvezene, a ovaj posao je na tenderu dobila kompanija Miteco iz Beograda. U krugu fabrike nalazi se i oko 100 tona otpadnog ulja, a za njegovo uklanjanje angažovana je firma EZO iz Beograda.Za  otpadni šestovalentni hrom iz galvanizacije ( radi se o 200 tona) izabrana je na tenderu firma Yunirisk iz Beograda za njegovo zbrinjavanje, a ona će se pobrinuti  i za otpadnu emulziju koje u fabrici mehanička obrada ima preko 30 tona.  Za otpadna ulja kako kaže Nedeljković pobrinuće se EZO, dodavši da je za elektronski otpad zadužena firma Braća i sinovi iz Pančeva.

U toku aprila će biti potpisani ugovori o izvozu opasnog otpada,a  pre svega otpadnih boja. Do realizacije posla, međutim mora proći najmanje tri meseca. Što se tiče otpadnih ulja i elektronskog otpada taj rok je kraći i iznosi jedan mesec. Inače industrijski otpad koji se nalazio na lokaciji UP-7, u dogovoru sa lokalnom samoupravom i gradskom čistoćom lagerovan je na gradsku deponiju. Time je krug fabrike Zastava očišćen od industrijskog otpada i građevinskog šuta.

You may also like...