CSR i Energetska efikasnost

csrCentar za monitoring i evaluaciju pod pokroviteljstvom Narodne banke Srbije, Globalnim dogovorom u Srbiji i Coca Cola Hellenic Company organizuje prvu regionalnu konferenciju o ulozi i odgovornosti preduzeća u regionu Zapadnog Balkana sa aspekta povećanja energetske efikasnosti. Najavljena konferencija održaće se od 13. do 15. aprila u amfiteatru Narodne banke Srbije na Slaviji.

Regionalna konferencija Društvena odgovornost preduzeća i energetska efikasnost predstavlja događaj koji treba da pruži zaokruženu sliku različitih aspekata energetske efikasnosti kao veoma važnog elementa održivog razvoja ali i da posluži kao mesto susreta i potencijalne saradnje predtavnika državnog, poslovnog i civilnog sektora iz regiona. Imperativ racionalnog korišćenja energije predstavlja samo jednu od pretpostavki odgovornog poslovanja modernog preduzeća. Čitavo društvo treba da štedi energiju, a preduzeća bi, kao najveći potrošač, o tome posebno trebala da povedu računa, kako kroz osavremenjavanje svojih poslovnih procesa, tako i kroz edukaciju zaposlenih na temu energetske štednje, rekao je u ime organizatora Marko Savić, programski direktor CME-a.

Stefanos Vafidis, generalni direktor Coca Cola Hellenic u Srbiji, istakao je da ova kompanija već više decenija posebnu pažnju posvećuje brizi za životnu sredinu, kao i da je energetska efikasnost jedna od najbitnijih komponenti koja može umnogome sačuvati čistu planetu za naredna pokoljenja.

Narodna banka Srbije već dugo godina podržava aktivnosti različitih organizacija, kompanija, institucija kojima se unapređuje ne samo investiciona klima u našoj zemlji, već kako je rekao Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, i poboljšava kvalitet života svih naših građana, kao i sredine koja nas okružuje. U uslovima današnje ekonomske situacije u svetu racionalno korišćenje energije nije važno samo sa ekonomskog i energetskog stanvišta, već treba da postane sastavni deo društveno odgovornog poslovanja svakog privrednog subjekta i svake institucije, nešto o čemu treba svi da brinemo.

Direktor Agencije za energetsku efikasnost Bojan Kovačić, pozvao je preduzeća da budu energetski efikasnija, jer je briga o životnoj sredini i energetskoj održivosti društva u samoj osnovi društvene odgovornosti koju preduzeća treba da slede. U tom smislu, multisektorska saradnja, čiji je ovo svetli primer, je ne samo potrebna, već i neophodna, u svim razvojnim projektima koji povećavaju kapacitete Republike Srbije i regiona.

Na konferencii Društvena odgovornost preduzeća i energetska efikasnost učestvovaće preko 30 predavača i 150 učesnika iz regiona Zapadnog Balkana gde će imati priliku da razmene iskustva u ovoj oblasti, susrećući se sa poslovnim ljudima čije su organizacije razvile projekte implementacije energetski efikasnih rešenja, kao i sa relevantnim ekspertima iz EU, SAD i Zapadnog Balkana. Želja organizatora i njihovih partnera, istaknuta ovom prilikom, jeste uspostavljanje jake saradnje sa partnerima u regionu na ovom planu, kako bi zajedničkim snagama sačuvali prirodna dobra i resurse, ali i povećali konkurentnost privrede i regiona.

You may also like...