Konferencija Green Economy Congress

Lideri i liderke zelene ekonomije iz celog Sveta u stvaranju zelenih inicijativa budućnosti, biće učesnici konferencije Green Economy Congress, od 2 – 4 novembra 2017. u Beogradu.

 Green Economy Congress MUNPlanet

Zelena ekonomija je jedan od inovativnih koncepcija koji je holistički u svojoj formi – generiše razvoj i poštuje regionalni i globalni ekosistem, rezultira socijalnim blagostanjem i jednakošću, dok značajno smanjuje ekološki rizik i pritisak na prirodne resurse.

U tri dana konferencije Green Economy Congress, učesnici će imati priliku da čuju neke od lidera u ekonomiji, preduzetništvu, inovacijama i nauci, zaštiti životne sredine. Njihove priče otkriće načine kako da izgradimo alternativnu viziju za rast i razvoj širom sveta.

POKRETANJE NOVE PLATFORME

Cilj organizatora nije samo podizanje svesti o zelenim temama, već i izgradnja održive zajednice koja će omogućiti brži razvoj zelenih inicijativa na međunarodnom nivou.

KONGRES ZA SVE

Konferencija je otvorena za studente, koji tek razvijaju svoje interesovanje za modele zelene ekonomije, kao i za profesionalce i aktiviste. U slučaju da imate inicijativu koju bi voleli da predstavite, formirali su poseban panel za učesnike.

AKCENAT JE NA DODATNOJ VREDNOSTI

Pored tri dana panel diskusija i predavanja, kongres će pratiti sajam zelene ekonomije podržan od strane Impact HUB Beograd.

PANELI
  • CIRKULARNA EKONOMIJA: Promena poslovnih modela i podsticaj sistemskog pristupa u ekonomiji
  • ZELENA TRANSFORMACIJA: inovacije i nauka kao put ka zelenoj transformaciji
  • EKONOMSKA DECENTRALIZACIJA: uloga malih i srednjih preduzeća u zelenoj ekonomiji
  • ŽENE U ZELENOJ EKONOMIJI: priče o uspehu
  • REDEFINISANJE EKONOMIJE: promena proizvodnje a ne klimatske promene
  • ZELENA KUPOVINA: uloga zelenih javnih nabavki

Organizatori su pripremili bogat društveni program koji će pratiti akademski, u cilju međunarodne razmene ideja i iskustava:

Akademski program se sastoji od predavanja i tribina, ali i interaktivnih radionica koje će vam pružiti praktična znanja u daljem radu.

TESLA – PRVI ZELENI INOVATOR

U okviru konferencije, posetiće i Muzej Nikole Tesle, čiji je san bila čista, besplatna i dostupna energija za sve. Muzej je danas po svemu jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji a i u svetu. Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle. Poseduje sledeće izuzetno vredne kolekcije: preko 160.000 originalnih dokumenata, preko 2000 knjiga i časopisa, preko 1200 istorijsko- tehničkih eksponata, preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih predmeta, instrumenata i uređaja i preko 1000 planova i crteža.

Green Economy Congress

Green Economy Congress

You may also like...