Konkurs “Odgovorni mladi – Odživa budućnost”

Konkurs projektnih ideja koji je raspisan od strane “AIESEC”-a, a koji su omogućili “AIESEC”-ovi partneri Coca-Cola Hellenic i EPS ima za cilj da omogući realizaciju onih ideja koje omogućavaju ostvarivanje najvećeg uticaja u oblasti održivog razvoja.
baner2 copy
Tvorci pobedničkih projektnih ideja dobiće novčana sredstva u iznosu od 1000 eura za njihovu realizaciju.
Coca-Cola Hellenic i EPS će finansirati tri najbolje projektne ideje, odnosno po jednu iz ekonomskog, socijalnog i ekološkog aspekta održivog razvoja.

Projektne ideje dele se na tri kategorije:

1. Utičem na održivu ekonomiju kroz obnovljive izvore energije!

Da biste se prijavili na konkurs u okviru ove kategorije potrebno je da napišite projektnu ideju koja predlaže konkretne akcije za motivisanje i podsticanje mladih na aktivnosti kojima će sami sebi stvarati šanse za pokretanje biznisa, čija je osnovna delatnost obnavljanje izvora energije i očuvanje životne sredine. Radi se i o ideji koja će omogućiti edukaciju o preduzetništvu u oblasti obnovljivih izvora energije.

Projektne ideje u okviru ove kategorije mogu biti usmerene na neki od sledećih aspekata:

  • Podsticanje preduzetničkog duha i popularizacija preduzetništva u oblasti obnovljivih izvora energije

  • Obuka u osmišljavanju, pokretanju i realizaciji sopstvenog biznisa u oblasti obnovljivih izvora energije

  • Pružanje edukacije o preduzetništvu u oblasti obnovljivih izvora energije

2. Utičem na održivost društva kroz volonterizam mladih!

Potrebno je napisati projektnu ideju koja predlaže konkretnu akciju kojom se mladi podstiču da doprinesu edukaciji i socijalizaciji osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba, ujedno podstičući volonterski duh kod mladih.

Projektne ideje u okviru ove kategorije mogu biti usmerene na neki od sledećih aspekata:

  • Projekti usmereni ka edukaciji osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba o ljudskim pravima

  • Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu socijalizaciji ovih osoba

  • Projekti koji omogućuju edukaciju o problemima socijalno ugroženih osoba

3. Utičem na zaštitu životne sredine kroz uštedu energije!

Projektna ideja koja predlaže konkretne akcije kojom se motivišu i podstiču mladi da razmišljaju i deluju u pravcu povećanja reciklaže, smanjenju otpada i edukaciji mladih o energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologija.

Projektne ideje mogu biti usmerene na neke od sledećih aspekata:

  • Projekti usmereni ka edukaciji mladih o energetskoj efikasnosti i primeni novih tehnologija

  • Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu recikliranju i smanjanju otpada

  • Projekti koji predlažu konkretne akcije kako mladi mogu da doprinesu energetskoj efikasnosti


Ukoliko imate ideju kojom doprinosite nekom od aspekata održivog razvoja, a ne nalazi se u okvirima koji su definisani konkursom, obratite se AIESEC- u Srbije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ne bi li vam dali sugestiju kako da svoju ideju uklopite u konkursne okvire i omogućite učešće.

Kontakt e-mail: maja.miletic@aiesec.net

Više informacija na sajtu: www.odrzivimladi.org.rs

You may also like...