Seko kese u Šumaricama

Grad Kragujevac i Javno komunalno preduzeće Čistoća od 21. marta uvodi sistem seko kesa u naselju Šumarice, u kojoj će građani odlagati sav ambalađni otpad.

sekokese i kontejneri JKP Čistoća

  • Govorimo o 3 ulice, Gornjomilanovačkoj, Ive Andrića i Ariljskoj, a seko kesama biće obuhvaćemo250 domaćinstava. Na ovaj način pružamo građanima mogućnost razvrstavanja ambalažnog otpada na mestu nastanka, po sistemu primarne separacije. Ovaj sistem će upotpuniti već postojeći sekontejnerski sistem uveden u julu prošle godine – objašnjavaJelena Knežević, PR menadžer u Javno komunalnom preduzeću ”Čistoća”.

Seko kese će obezbediti JKP i to bez naknade. Radnici Čistoće će jednom nedeljno u redovnom terminu pored komunalnog otpada, preuzimati i odvoziti i otpad iz seko kesa. Šumarice su prvo naselje u kojem se uvodi sistem kesa, a u narednom periodu ova akcija proširiće se i na kragujevačka naselja Beloševac i Denino brdo. Za ostala naselja koja nemaju mogućnost odlaganja u sekontejnere, organizovanije sakupljanje otpada očekuje se otvaranjem Sakupljačkog centra.

Javno komunalno preduzeće Čistoća iz Kragujevca i ovog proleća organizuje akciju prikupljanja i odvoza kabastog otpada. Akcija počinje 21. marta. Građani takvu vrstu otpada treba da odlože pored kontejnera ili svojih kanti u danima kada se one prazne.

Pod kabastim otpadom podrazumeva se: dotrajali nameštaj, kao i delove sanitarne opreme.

Akcija prikupljanja kabastog otpada će trajati dve nedelje, tako da će građani imati dovoljno vremena da se oslobode krupnog otpada iz svojih domova.

You may also like...