Konkurs Programa podrške članovima akademske zajednice

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA u saradnji sa FONDACIJOM ZA OTVORENO DRUŠTVO raspisuje konkurs u okviru Programa podrške namenjom doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama  (CIVIL SOCIETY SCHOLAR AWARDS) u školskoj 2016/2017. godini

Open Society Foundations

Program podstiče međunarodnu akademsku mobilnost, kako bi se doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama omogućio pristup sredstvima neophodnim za njihov dalji profesionalni razvoj. Ovaj konkurs podržava inovativne projekte koji obogaćuju istraživanje, olakšavaju razmenu ideja i pomažu da se uspostave i izgrade međunarodne mreže.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Studenti na doktorskim studijama koji studiraju u Srbiji i inostranstvu I zaposleni na visokoškolskim institucijama u Srbiji, koji na njima i predaju.
Osobe koje imaju dvojno državljanstvo navedenih zemalja ili boravišni status u Australiji, Kanadi, Evropskoj uniji, Novom Zelandu, Nordijskim državama ili u SAD-u se ne mogu prijaviti.

KOJE AKTIVNOSTI MOGU BITI FINANSIRANE?

Sve kratkoročne međunarodne akademske aktivnosti, kao što su: rad na terenu (na prikupljanju podataka); istraživačke posete bibliotekama, arhivima ili univerzitetima; razvoj kurikuluma kao i međunarodna saradnja usmerena ka objavljivanju izdanja koja su recenzirana od strane kolega sa odabrane institucije.

Zahtevi za podršku školarini prve godine doktorskih studija će se razmatrati samo na osnovu jasno iskazane potrebe od strane doktoranata koji su upisani na neki inostrani fakultet. Kandidati moraju da budu povezani sa akademskom institucijom i projekti treba da budu u jasnoj vezi sa njihovim dosadašnjim istraživanjem i/ili predavačkim angažmanom i dužnostima.

  • Projekti mogu trajati od 2 do 9 meseci.
  • Vremenski okvir za izvođenje projekta – od 1. avgusta 2016. do 31. avgusta 2017.
  • Traženi novčani iznos za doktorante ne može da prelazi 10 000 USD,
  • dok iznos namenjen za projekte zaposlenih u visokoškolskim institucijama ne može da prelazi 15 000 USD

Prihvatljivi su predlozi projekata u svim oblastima istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, posebno oni koji se odnose na oblasti: prava, pravosuđa i uprave, održivog razvoja i upravljanja prirodnim resursima, ekonomskih prava i osnaživanja siromašnih, javnog zdravlja, socijalnog rada i razvoja zajednice, novog medijskog prava i politike, inkluzivnog obrazovanja, studija mira (post-konfliktnih studija) i ljudskih prava.

KAKO SE PRIJAVITI?

Odabir dobitnika biće zasnovan na dokazanoj akademskoj izuzetnosti, jasnoj i opravdanoj potrebi za inostrano putovanje da bi se završio istraživački projekat od značaja za razvoj otvorenog društva u domovini.
Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2016. godine.

Više informacija o konkursu možete videti ovde, a najčešće postavljana pitanja ovde. Kandidatima se sugeriše da svoje prijave podnose elektronskim putem i to preko ovog linka do naznačenog roka za podnošenje prijave.

Prijavni formular (u slučaju da nećete prijavu da podnesete elektronski) možete preuzeti ovde.

Takođe možete poslati ili lično doneti na adresu Beogradske otvorene škole, a u tom slučaju ona mora biti dostavljena na navedenu adresu najkasnije do 15. februara 2016. godine do 17h.
Informacije o programu možete dobiti i u kancelarijama Beogradske otvorene škole, svakog radnog
dana od 10 do 17 časova: Masarikova 5/16, telefon +381 11 30 61 577 ili elektronskom poštom na: ana.stevanovic@bos.rs

Izvor: Beogradska otvorena škola

You may also like...