Kontrola prometa ribe tokom 2009. godine

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila je 270 kontrola prometa ribe u ribarnicama i na pijacama tokom 2009. godine, i podnela 43 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka.

ribarnica

Republički inspektori zaštite životne sredine iz oblasti ribarstva imali su pojačan nadzor prometa ribe u ribarnicama i na pijacama, od 15. novembra do 21. decembra 2009. godine. U 39 gradova izvršeno je 88 inspekcijskih nadzora i napisano 13 prekršajnih prijava licima koja su vršila promet suprotno odredbama Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Kontrole su izvršene u saradnji sa policijom.

Promet ribe je regulisan Zakonom o ribarstvu, koji je bio na snazi do sredine maja 2009. godine, i bio je dozvoljen isključivo u ribarnicama, dok je prodaja na pijacama bila zabranjena. Donošenjem Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda promet ribe dozvoljen je proizvođačima, privrednim društvima i preduzetnicima registrovanim za promet ribe, kao i preduzetnicima koji obavljaju privredni ribolov u skladu sa posebnim propisima. Zabranjen je promet ribe koja je izlovljena u vreme lovostaja ili nema propisanu veličinu.

Predviđena je kazna za prekršaje fizičkih lica u iznosu od 25 do 50 hiljada dinara, a za preduzetnike od 50 do 250 hiljada dinara.

You may also like...