Lapovo – ekološki industristrijski projekti

mapa-lapovaLapovo orto foto

Nova regionalna sanitarna deponija koja ispunjava sve ekološke evropske standarde otvorena je na teritoriji opštine Lapovo. Raspolaže kapacitetima za prihvatanje otpada sa područja opština Šumadije i Pomoravlja u narednih 25 godina. Deponiju će koristiti osim Lapova i opštine Batočina, Despotovac, Rača i Velika Plana. Ovo je sastavni deo akcije Očistimo Srbiju, koju je pokrenulo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Iako se radi o lokalnoj deponiji koja pokriva pet opština i koja po kapacitetima treba da opslužuje 200 hiljada stanovnika, trenutno ima samo 50 hiljada.

Predsednik  opštine Lapovo Dragan  Zlatković

Predsednik opštine Lapovo Dragan Zlatković

Prema rečima predsednika opštine Lapovo Dragana Zlatkovića, nova deponija koju će u dogledno vreme koristiti Kragujevac i Smederevska Palanka i još drugi gradovi, omogućiće da se u narednih 25 godina odlaže smeće na površini od 22,6 hektara, pa će se tako očistiti Šumadija od divljih deponija. Kada očistimo Veliku Moravu, Lepenicu i Raču možemo da se pohvalimo da u okviru Zakona o regionalnom razvoju imamo jedan od najčistijih delova Srbije.

Kontejner A.S-Akamion za smećeDeponija A.S.A

  • Srbija je poznata po tome što je vremenom napakovala toliko smeća i stvorila puno divljih deponija da se i očekivala jedna ovakva akcija ’’Očistimo Srbiju’’. U okviru jedne takve aktivnosti a usled razvoja industrijskih kapaciteta u našoj opštini morali smo da budemo sastavni deo ove priče, kaže Zlatković. Pa ipak i sa ovako niskim standardom koji imamo, građani imaju svoje kontejnere u kojima odlažu otpad, a tu su i plastične kese za odlaganje kućnog otpada. Dok sa jedne strane nemamo puno novih divljih deponija, sa druge moramo da edukujemo ljude da koriste novu deponiju, kako bi se smeće odlagalo tamo gde mu je i mesto – ističe on.

    Rad na deponijiPET ambalaža

Prikupljena PET ambalaža odvozi se u Brzan plast, ali u Lapovu još uvek nemaju klasično sortiranje otpada. Primarnom selekcijom odvajaju se određene količine otpada u specijalnim kontejnerima za papir i PET ambalažu, a onda kada se budu stvorile kritične količine, odvajaće se po tipovima otpada, razdvajati i slati kao sekundarna sirovina na tržište. U planu je da bude izgrađen i Centar za selekciju otpada.

Veliki razvoj industrijskih zona u Lapovu i ulazak stranih investitora podrazumeva i uvođenje evropskih standarda u ekologiju. Tako svaka fabrika mora da ima stratešku procenu uticaja na životnu sredinu, a kroz ekološki dinar ostvarivaće i ekološke standarde.

Industrija u LapovuKramer

  • U okviru generalnog urbanističkog plana koji treba da bude uskoro donešen, kao strategija razvoja opštine planirano je da imamo veliku površinu industrijskih zona. Ona paralelno mora da ispunjava i ekološke standarde, jer svaka fabrika ima stratešku procenu uticaja na životnu sredinu, dokument koji podrazumeva i evropske standarde u ekologiji ističe Zlatković. Za sve one aktivnosti koje će se finansirati iz ekološkog dinara, kao što su fabrike za prečišćavanje otpadnih voda i pijaće vode, kao i kolektor za kanalizaciju celog Lapova i industrijske zone, moramo što pre da uradimo projekte, a već naredne godine planiramo da sredstva obezbedimo iz sopstvenog budžeta ili od brojnih donatora – dodaje on.

Svi objekti koji se grade, moraju da ispunjavaju ekološke standarde predviđene propisima Evropske unije. Od firmi koje podižu svoje fabrike u ovoj opštini zahtevaće se da vode računa o zaštiti životne sredine. Pored svog prostora, posebno moraju da vode računa o onom delu gde se nalaze geotermalne vode, a koji je najčistiji deo Lapova, kako bi ostao kako kažu „ekološki centar čistote“.

Opstina Lapovo

U 2009. godini, od naknade za zagađenje životne sredine dobijeno je 560 hiljada dinara, a od naknade za unapređenje životne sredine 116 hiljada dinara. Za 2010. godinu doneta je odluka o formiranju Fonda za zaštitu životne sredine opštine Lapovo.

Uporedo kako se bude razvijala industrija, vodiće se računa i o tome da ne dođe do zagađenja zemljišta, vode i vazduha. Međutim Dezinfekciona stanica u Lapovu je mnogi kažu ekološka bomba. Problem još uvek nije rešen i oni su trenutno najveći zagađivač u opštini Lapovo.

  • Ona je jedina stanica u Evropi ovakvog tipa, a otpadne materije sa te stanice glavni su uzroci zagađenja zemljišta, vode i vazduha. Otpadne vode prolaze kroz zemljište gde se nalaze bunari za vodosnabdevanje Lapova – ističe Zlatković , a one se slivaju u okolne njive i obradivo zemljište.

    Dezinfekciona stanica u LapovuCisterna za prevoz kiselineŽeleznica u Lapovu

Inače Dezinfekciona stanica Lapovo radi već više od 30 godina i jedina je te vrste na teritoriji Srbije koja je predviđena za čišćenje, dezinfekciju i deratizaciju teretnih železničkih kola.

ekološki dinar - Fond za zaštitu životne sredine

You may also like...