Novi Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja priprema novi Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda, kojim će izaći u susret rekreativnim ribolovcima i omogućiti im da koriste jedinstvenu ribolovačku dozvolu, bez doplate, na većem broju ribolovnih voda.

Zakonom o održivom korišćenju ribljeg fonda predviđene su doplatne dozvole, koje su korisnici ribarskih područja naplaćivali od 1.500 do 4.000 dinara. Prema važećem Pravilniku doplatne ribolovačke dozvole su se naplaćivale za kategorisane ribolovne vode, koje ispunjavaju propisane uslove. Novim pravilnikom ti uslovi će biti dodatno pooštreni, čime će se značajno smanjiti broj ribolovnih voda na kojima će biti moguće da se naplaćuju doplatne dozvole Naplata tih dozvola će biti ukinuta tamo gde to nije neophodno, čime će biti vraćen značaj jedinstvenih dozvola i rekreativni robolovci sa različitih ribolovnih područja biće dovedeni u ravnopravniji položaj. Takođe, Ministarstvo će sprečiti da korisnici ribarskih područja selektivno naplaćuju ribolovne dozvole.

Paralelno sa izmenama Pravilnika, biće nastavljene mere zaštite ribljeg fonda, a inspekcijski nadzor nad izdavanjem jedinstvenih i doplatnih dozvola će biti pojačan.

You may also like...