KRITIČNO STANJE ELEKTRO-ENERGETSKOG SISTEMA

RESTRIKCIJE SAMO KAO VIŠA SILA

Centralni tim EPS-a za praćenje elektroenergetske situacije u uslovima proglašene vanredne situacije u zemlji ponavlja, zbog izuzetnog interesovanja građana i medija, da ne planira nikakve restrikcije u snabdevanju domaćinstava električnom energijom, osim u slučajevima više sile. Predsednik ovog tima i pomoćnik generalnog direktora EPS-a Zoran Manasijević ističe da je ova kompanija iscrpla sve mere koje su joj bile na raspolaganju i još jednom ponavlja apel svim potrošačima da na svaki način smanje potrošnju električne energije, makar za 10 odsto.


Iz ovog Kriznog štaba pojašnjavaju da će spisak svih industrijskih potrošača, čiji rad nije od najvećeg javnog interesa, a koji će prema naredbi Vlade Republike Srbije biti isključeni sa mreže u toku sledećih 24 časa, objaviti upravo Vlada Srbije. Isključenja, posle upućenog obaveštenja su u toku i nije moguće trenutno saopštiti spisak svih isključenih privrednih subjekata, jer se radi o više stotina korisnika.
Krizni štab potvrđuje da će preporuka predsednika Srbije Borisa Tadića o oslobađanju od plaćanja računa za utrošenu električnu energiju najsiromašnijih građana Srbije biti ispoštovana. Stručni tim Direkcije za trgovinu EPS-a će razmatrati svaki pojedinačni zahtev, pre svega korisnika materijalnog obezbeđenja. „Elektroprivreda Srbije“ podseća da su i do sada korisnici pomenute socijale pomoći imali popust od 50 odsto prilikom izmirivanja računa za utrošenu električnu energiju.
Manasijević je, u odgovoru na brojna pitanja medija o uvozu električne energije, ponovio da je trenutni uvoz oko 800 megavata na čas, čime je dostignuta gornja granica mogućeg uvoza, ali da je ovaj nivo neodrživ jer je Bugarska objavila da od ponedeljka neće biti moguć uvoz sa njene teritorije. To će dodatno otežati elektroenergetsku situaciju jer praktično neće biti mogućnosti za dodatni interventni uvoz. U tom slučaju dnevni uvoz će iznositi redovnih 4.800 megavatčasova dnevno, umesto sadašnjih 18.000 megavatčasova. On je naveo i da se kupovina električne energije odvija dan za dan i da će na kraju obračunskog perioda biti objavljen konačan podatak o ceni uvezene energije, što će delom zavisiti i od trenutnog odnosa kursa dinara i dugih valuta.

KRITIČNO STANJE ELEKTRO-ENERGETSKOG SISTEMA

Na kopovima Privrednog društva „Kolubara“ od 9. februara je kritično stanje, jer je zbog temperature od minus 30 stepeni po Celzijusu, došlo do zamrzavanja tehnike i izuzetno otežanog prevoza uglja do termoelektrana, saopštio je Zoran Manasijević, pomoćnik generalnog direktora EPS-a za tehnički sistem i predsednik Štaba za praćenje elektroenergetske situacije u uslovima proglašene vanredne situacije u zemlji.

Manasijević je sa žaljenjem istakao da apeli najviših državnih organa i rukovodstva EPS-a nisu urodili plodom jer je juče potrošnja, na teritoriji Srbije sa Kosovom i Metohijom ponovo porasla i dostigla nivo od 162,67 miliona kilovat – časova električne energije.
Istovremeno, uvoz električne energije je dostigao limit zbog veoma teške situacije u celom regionu ali i zbog nemogućnosti transporta većih količina energije.

  • „Elektroprivreda Srbije“ je počela hitno, u svom domenu, da primenjuje naredbu Vlade Republike Srbije o isključenju industrijskih potrošača čija potrošnja nije od vitalnog značaja za javni interes. Izuzetak od ovoga mogu biti samo oni privredni subjekti čiji tehnološki proces zahteva nešto duže vreme zaustavljanja ali će i u tim slučajevima doći do isključenja sa mreže, naglasio je Manasijević.

Sektor za odnose s javnošću EPS-a

You may also like...