Održan XVI Kongres geologa Srbije

XVI Kongres geologa Srbije održan je od 22. do 25. maja 2014. godine u Donjem Milanovcu, pod nazivom„Optimalno istraživanje i održivo korišćenje geoloških resursa“. U radu Kongresa učestovali su i stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije Erna Šehovac, Milorad Kličković i dr Srđan Belij.

Rad Kongresa je bio organizovan po sledećim temama:

  • Fundamentalna geološka istraživanja (Mineraloška, kristalografska, petrološka geohemijska ispitivanja; Regionalna geologija i paleontologija);
  • Istraživanje i održivo korišćenje mineralnih sirovina;
  • Geologija i razrada ležišta nafte i gasa;
  • Hidrogeološke podloge, objekti i rešenja;
  • Inženjersko-geološka i geotehnička istraživanja i rešenja;
  • Geofizička istraživanja i aplikacije;
  • Geoedukacija, zaštita geonasleđa i geoekologija;
  • Studentski radovi;
  • Otvorena sesija.

Na Kongresu sa oko 200 učesnika, svojim radovima ili kao gosti učestvovali su i geolozi iz republika Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore Makedonije, Slovenije, ali i iz Češke i Holandije.

Predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije su učestvovali u sekciji pod nazivom „Geoedukacija, zaštita geonasleđa i geoekologija“. Predstavlјena su četiri rada i to „Zaštita i prezentacija geoloških objekata u urbanim uslovima’’• „Osnovne vrednosti područja Đerdapa, potencijalnog geoparka“, „Geomitologija i objekti geonasleđa“, • „Projekat karta geonasleđa parka prirode „Šargan-Mokra Gora“. U toku rada Kongresa po ovoj temi prezentovani su i vrlo interesanti radovi koji su se odnosili na potencijale u oblasti turizma u Nacionalnom parku Đerdap, potencijalne objekte geonasleđa, zbirku meteorita sa područja Republike Srbije, mogućnost geoturizma i eksploatacije malih količina julvelirskih sirovina u zaštićenim prirodnim dobrima, ali su se dotakle i teme vezane za zagađenje zemlјišta i vazduha u blizini velikih rudnika, kao i moguća rešenja rekultivacije otkrivki i jalovišta.

U okviru Kongresa održan je i okrugli sto posvećen temi „Zakonska regulativa i licenciranje geologa“. Jedan od zaklјučaka koji se mogu izvesti iz rasprave sa okruglog stola bio je i da je neophodno da geologija dobije posebnu zakonsku legislativu u odnosu na rudarstvo, kao i da se ne shvata u dovolјnoj meri značaj geoloških istraživanja zbog čega su sredstva za ovu oblast limitirana.
Trećeg dana Kongresa u okviru jedne od dve održane stručne ekskurzije, stručni saradnik Zavoda upoznao je prisutne učesnike sa speleološkim i drugim karakteristikama Rajkove pećine, odnosno uređenjem, zaštitom i korišćenjem u turističke svrhe, kao i njenom mestu u sistemu zaštićenih prirodnih dobara, kao i u speleološkom turizmu Srbije.

You may also like...