Okrugli sto o implementaciji Arhuske konvencije u Kragujevcu

Okrugli sto na temu ”Predlog Prvog Nacionalnog izveštaja o implementaciji Konvencije o dostupnosti informacija, učešće javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine”, održan je u Arhus centru u Kragujevcu. Uz podršku Misije organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji, okrugli stolovi održani su još u Subotici, Boru, Vranju i Beogradu.

implementacija-arhuske-konvencije

Okrugli sto je deo javne rasprave o radnoj verziji Prvog Nacionalnog izveštaja o implementaciji Arhuske konvencije, čiju izradu je pokrenulo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, u skladu sa obavezama koje Srbija ima kao članica Konvencije. O priloženim pohvalama i primedbama raspravljaće radna grupa koja piše prvi Nacionalni izveštaj o implementaciji Arhuske konvencije. Planirano je da se nakon izrade radne verzije ovaj značajan dokument stavi na uvid javnosti.

Tina Janjatović, savetnik u Ministarstvu životne sredine

Tina Janjatović, savetnik u Ministarstvu životne sredine

  • Mi smo oformili radnu grupu od predstavnika iz nadležnih ministarstava, u koje smo uvrstili i Arhus centar u Kragujevcu kao i nevladinu organizaciju Ekoforum, koja će razmatrati nacrt izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije, koji je – prema rečima Tine Janjatović, savetnika u Ministarstvu životne sredine, postavljen na sajtu Ministarstva, gde javnost može da stavi svoje komentare, primedbe i predloge. U roku od 30 dana koliko će stajati izveštaj na sajtu, mi smo organizovali okrugle stolove u pet gradova Srbije. Time se zaokružuje pitanje koje je bilo tema održanih susreta, a tiče se nacionalnih izveštaja o implementaciji Arhuske konvencije u Srbiji – ističe ona.

Naša zemlja kao potpisnik Arhuske konvencije preuzela je obavezu da svake godine napravi izveštaj u kome treba da budu navedene primedbe i pohvale merodavnih institucija i organizacija o primeni ovog međunarodnog ekološkog ugovora. Tokom izrade izveštaja zatražena su mišljenja svih relevantnih državnih i drugih organa u Republici Srbiji, na svim nivoima kao i Stalne konferencije gradova i opština. Takođe zatražena su mišljenja nadležnih stručnih organizacija, agencija, zavoda koji se bave pitanjima od značaja za sprovođenje Arhuske konvencije. Vlada Republike Srbije trebalo bi da Nacionalni izveštaj usvoji 10. decembra, nakon čega će biti poslat u Ženevu.

Kragujevac je postao jedan od 29 gradova u Jugoistočnoj Evropi koji ima Arhus centar, a u prvom nacionalnom izveštaju kao jedan od najvažnijih aktivnosti u Srbiji, tokom ove godine je upravo formiranje ovog Centra. Time je građanima omogućeno pravo na dostupnost informacija, učestvovanje u donošenju odluka i obezbeđena pravna zaštita u pitanjima životne sredine.

Okrugli sto o implementaciji Arhuske konvencije u Kragujevcu

  • U pripremi je konstituisanje Saveta za zaštitu životne sredine grada Kragujevca, gde će predstavnik tog Saveta moći da prisustvuje sednicama Skupštine grada i da kroz instrument Zelene skupštinske stolice bude u mogućnosti da utiče na donošenje odluka koje se tiču zaštite životne sredine – ističe Srđan Matović član Gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Članovi Saveta biće predstavnici svih institucija u gradu, koje se bave oblašću životne sredine, a imaće oko 15 članova.

Inače svi zainteresovani subjekti svoje primedbe, predloge i komentare na tekst Predloga izveštaja, mogu da pošalju do 27. novembra ove godine na e-mail adresu tina.janjatovic@ekoplan.gov.rs ili putem telefona 011 -2691673. Svi predlozi i primedbe koji do pomenutog datuma budu poslati biće prosleđeni radnoj grupi za izradu Prvog Nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije.

You may also like...