Predlog – SRP „Suva planina“

Studija zaštite i Predlog uredbe o proglašenju SRP „Suva planina“ bili su izloženi na uvid javnosti u periodu od 30. marta do 18. aprila 2015. godine. Dana 20. aprila održana je i javna rasparava tim povodom u Gradskoj upravi Grada Niša.

Pored predstavnika Zavoda i Ministarstva, raspravi su prisustvovali i predstavnici budućeg Upravljača, JP „Srbijašume“ i Grada Niša. Tokom javne rasprave nije bilo primedbi na Predlog uredbe o proglašenju SRP „Suva planina“. Sadržaj Studije i temeljne vrednosti Suve planine prezentovala je Dragana Nedeljković, stručni saradnik Zavoda.

Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ prostire se na površini od 18 116 ha 69 a 57 m². Suva planina po svojim morfološkim obeležjima predstavlja upečatljiv i lako prepoznatljiv masiv. Odlikuju je linijski pravac pružanja, izrazito strme strane, koje se od okolnog terena izdižu i preko 800 m i prilično zaravnjeno teme. Njen greben je prilične dužine, ali istovremeno i vrlo uzan (do nekoliko kilometara) te je lako prepoznatljiv među okolnim planinama balkanske Srbije. Ovo područje riznica je izuzetnih geoloških, geomorfoloških, bioloških, istorijskih i estetskih vrednosti. Posebnu vrednost predstavlja specifičan kraški reljef sa vrlo strmim padinama, dubokim jamama i mnogobrojnim oblicima krasa. SRP „Suva planina“ predstavlja jedan od centara biodiverziteta istočne Srbije. Odlikuje se izuzetnim florističkim i faunističkim diverzitetom koji se očituje velikim brojem vrsta, značajno učešće u tom broju čine endemične, reliktne, strogo zaštićene i zaštićene vrste biljaka i životinja.

You may also like...