Prvi kongres ruralnog turizma Srbije

Prvi kongres ruralnog turizma

Privredna komora Beograda – Udruženje ugostiteljstva i turizma i belgijski Caritas International, u saradnji sa Udruženjem Ruralni turizam’’Seoski turizam Srbije’’, Centrom za odgovorni održivi razvoj ruralnog turizma i Gradom Kragujevcem, organizuju Prvi kongres ruralnog turizma Srbije pod nazivom ’’Multisektorska partnerstva kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije’’. Na dvodnevnom skupu koji se održava u Kragujevcu biće predstavljene dosadašnje aktivnosti u razvoju ruralnog turizma u Srbiji i mogućnosti razvoja ovog sektora. Prvog dana kongresa potpisana je Deklaracija o ruralnom turizmu koja definiše ulogu svih subjekata koji su uključeni u pružanje usluga.

Ruralni turizam u Srbiji ima velike potencijale i zadatak države je da šansu pretoči u konkretne poslove, ocenio je na prvom kongresu seoskog turizma državni sekretar ministarstva ekonomije dr Goran Petković. U ovoj godini realizovaće se više programa za podršku razvoju seoskog turizma, a do kraja godine biće završena strategija turizma. Početkom naredne počinje sprovođenje pilot projekta u selima, na području Istočne, zapadne i centralne Srbije, Podunavlja i Južnog banata. Reč je o velikom projektu održivog ruralnog turizma pod pokroviteljstvom UN koji finansira Vlada Španije sa 4 miliona dolara.

petkovic

Goran Petković, državni sekretar ministarstva ekonomije

 • Deo sredstava ide za izradu strategije razvoja turizma I dokumenata koji će olakšati razvoj seoskog turizma u Srbiji, ali kada – prema rečima Gorana Petkovića državnog sekretara ministarstva ekonomije završimo sa dokumentacijom do kraja godine, početkom iduće, radićemo na 4 pilot projekta, a to se pre svega odnosi na edukaciju članova seoskih domaćinstava – ističe Petković.

Ministarstvo ekonomije pruža podršku razvoju seoskog turizma i odobravanjem investicionih kredita u najnižem iznosu od pola miliona dinara, i potrošačkih kredita na 3 godine sa kamatom od 7 odsto godišnje. Prema oceni učesnika iz privredne komore Srbije ulaganje u razvoj seoskog turizma je višestruko korisno jer podstiče razvoj infrastrukture i sprečava odlazak stanovništva sa sela ali i obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta. Ruralni turizam je povezan sa ekologijom i održivim razvojem.

 • Ruralnog turizma nema bez najviših standarda kada je u pitanju održivi razvoj i u tom cilju je i ovaj kongres kao iSvetozara Krstić - Privredna komora Srbije

  deklaracija koja je potpisana, a to je – prema rečima Svetozara Krstića, iz Privredne komore Srbije, da održivi razvoj predstavlja ključ za opstanak I za razvoj ruralnog turizma.

   

Srbija ima velike mogućnosti u seoskom turizmu, zbog bogatog kulturnog nasleđa tradicije i čiste životne sredine. Međunarodni stručnjaci, učesnici ovog skupa smatraju da je Srbija u velikom zaostatku u odnosu na ostale evropske zemlje zbog čega država treba što pre da reaguje sa konkretnim merama podrške.

 • Pred Srbijom stoji veliki posao, koja mora da se otvori pred okolnim tržištima iKlaus Erlih, iz Evropske asocijacije seoskog turizma

  pripremama koje se sastoje od različitih obuka, pre svega – kako kaže Klaus Erlih, iz Evropske asocijacije seoskog turizma, znanjem jezika i približavanju celokupnom evropskom tržištu. Ruralni turizam ima ogromne potencijale i on se tiče kulturnnog nasleđa, ekologije, očuvanja starih gradova.

   

Prvog dana Kongresa o ruralnom turizmu Srbije potpisana je Deklaracija o ruralnom turizmu koja definiše ulogu svih subjekata koji su uključeni u priznanje usluga kao i zadatke nadležnih ministarstava.

 • Ova deklaracija ima zadatak pre svega da označi jedan novi pravac korišćenja vrlo kvalitetnih resursa sa kojima Srbija raspolaže na selu – istakao je prof. dr Slobodan Unković, da budu atraktivni mladim ljudima a ne samo da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, već pružanjem usluga stranim i domaćim turistima. Srbija ima šanse da ove godine ostvari oko million dolara prihoda od stranih turista, a malo smo iskoristili potencijale kada je reč o seoskom turizmu, a ova deklaracija je jedan od pokretača razvoja seoskog turizma –dodaje Unković.

Deklaracija o ruralnom turizmu

Turistička delatnost jedna je od najvažnijih dopunskih delatnosti na poljoprivrednim dobrima u Sloveniji i Hrvatskoj. Razvoj turističkih poljoprivrednih domaćinstava stalno se podržavaju različitim merama evropske poljoprivredne politike i politike razvoja ruralnih područja. O ruralnom turizmu Hrvatske, Slovenije, Bosne I Hercegovine, Letonije kao i Seoskom turizmu i budućnosti svetskog turizma govorilo se na drugom danu Kongresa o ruralnom turizmu koji je održan u Kragujevcu.

You may also like...