REC Nagradni konkurs za medije

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji objavljuje konkurs za nagrade za novinarstvo u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. Ova nagrada se dodeljuje kao podsticaj medijima i pojedincima koji prate oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja, a posebno aktivnosti civilnog sektora u ovim oblastima.

CSOnnect Novinarske nagrade 2017

Nagradni konkurs se realizuje u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji (CSOnnect) koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Cilj ovog nagradnog konkursa je da dodatno podrži novinare, urednike i aktiviste građanskog novinarstva koji doprinose boljoj informisanosti građana Srbije u oblasti zaštite životne sredine.

Rok za dostavljanje radova je 20. novembar 2017. godine.
Radove će ocenjivati nezavisna komisija eksperata iz oblasti medija i tema pokrivenih konkursom. U razmatranje će biti uzeti samo radovi koji obrađuju sledeća pitanja:

 • Zaštita životne sredine (Pregovaračko poglavlje 27)
 • Civilni sektor u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 • Uključivanje javnosti u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u svetlu evropskih integracija;
 • Teme koje obrađuju organizacije civilnog društva podržanih u okviru granting komponente CSOnnect programa

Nagrade se dodeljuju u 3 kategorije: tradicionalni mediji (TV, radio, štampani mediji), online mediji i istraživačko novinarstvo. U obzir će biti uzeti radovi koji su objavljeni u periodu od 1.novembra 2016. godine do 30. oktobra 2017. godine.

Nagrada za tradicionalne medije (TV, radio, štampani mediji)

Za nagradu za tradicionalne medije mogu se prijaviti novinari sa radovima objavljenim u zvaničnim, registrovanim medijima (televizija, radio i štampani mediji).

Postupak prijavljivanja

Prijava treba da sadrži:

 • popunjen prijavni obrazac,
 • CV autora,
 • Objavljen rad:
  • ukoliko se radi o kraćoj formi, potrebno je poslati tri priloga po izboru (3 TV priloga; ili 3 radio priloga; ili 3 članka u u štampanim ili zvaničnim elektronskim medijima), ili
  • ukoliko se radi o dužoj formi, potrebno je poslati jednu emisiju (TV emisiju ili radio emisiju).

Format:

 • Audio priloge je potrebno dostaviti u tri primerka (CD ili USB format) sa jasno označenim imenom i brojem telefona autora.
 • Televizijske priloge potrebno je dostaviti u tri primerka na jasno označenom DVD-u na kojem su navedeni ime i broj telefona autora; ili poslati onlajn (korišćenjem WeTransfer platforme) takođe uz jasno navedeno ime i broj telefona autora.

Visina nagrada: 1000 EUR (I nagrada), 600 EUR (II nagrada) i 400 EUR (III nagrada)

Nagrada za on-lajn medije

Za nagradu se mogu kandidovati autori on lajn sadržaja (članci objavljeni u onlajn medijima, blog, video emisija na you-tube kanalu, audio prilozi na onlajn portalima, stranica/grupa na socijalnim mrežama).

Postupak prijavljivanja:

Prijava treba da sadrži popunjen prijavni obrazac sa linkovima prema sadržajima koje kandidat nominuje za nagradu i CV. Ukoliko kandidat prijavljuje članke, video ili audio priloge (kraće forme) potrebno je priložiti tri rada. Ukoliko kandidat prijavljuje video ili audio emisiju, potrebno je priložiti jedan rad. Ukoliko kandidat prijavljuje blog ili stranicu/grupu na socijalnim mrežama potrebno je priložiti link ka blogu/stranici/grupi i linkove ka tri priloga koji su objavljeni u sastavu bloga/stranice/grupe. Visina nagrada: 1000 EUR (I nagrada) i 500 EUR (II nagrada)

Nagrada za istraživačko novinarstvo u oblati zaštite životne sredine

Ova nagrada se dodeljuje pojedincima ili timovima kao podrška istraživačkom novinartvu u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Za nagradu u ovoj kategoriji se mogu kandidovati novinari i autori istraživačkih priča objavljenih u bilo kom mediju u Srbiji: štampanim, radio, TV, onlajn medijima.
Nagrade će biti dodeljene novinarima koji su najviše doprineli otkrivanju informacija od značaja za javnost, kao i za rasvetljavanje vitalnih problema u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Prijava treba da sadrži popunjen prijavni obrazac, objavljenu priču/emisiju/film ili seriju priloga i CV.
Ukoliko u nekoj od navedenih kategorija ne bude prijavljeno dovoljno radova, ili komisija ustanovi da nema dovoljno radova koji se mogu nagraditi, komisija i donator zadržavaju pravo da neopredeljena sredstva za nagrade alociraju na druge kategorije nagrada.

Postupak prijavljivanja:
Ukoliko je medijski prilog objavljen u audio ili video formatu, neophodno je poslati materijal u tri primerka na jasno označenom CD-u ili DVD-u na kojem su navedeni ime i broj telefona autora; ili onlajn (korišćenjem WeTransfer platforme), takođe uz navođenje imena i broja telefona autora.
Visina nagrade: 1000 EUR (I nagrada) i 500 EUR (II nagrada)

Posebni uslovi
 • Na konkurs se mogu javiti novinari koji žive i rade na teritoriji Srbije
 • Učesnici moraju imati najmanje 18 godina
 • Mogu se kandidovati štampani, TV, radio, ili online radovi
 • Prilozi treba da budu na srpskom jeziku
 • Biće razmatrani samo prilozi objavljeni u periodu od 1. novembra 2016. godine do 30. oktobra 2017. godine.
 • Reklamni sadržaji i akademski radovi neće biti uzeti u razmatranje za nagradu
 • Svaki učesnik može predati najviše jednu aplikaciju, odnosno kandidovati se za jednu kategoriju nagrada.
 • Uz rad je potrebno predati popunjenu i potpisanu prijavu i CV.

Radove je potrebno poslati elektronskim putem na adresu office.coserbia@rec.org, ili na adresu Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kosovska 17, III sprat, 11000 Beograd, sa naznakom

DOKUMENTA
Novinarske nagrade CSOnnect programa
Prijavni obrazac za CSOnnect novinarske nagrade

You may also like...