Regionalni forum zaštite prirode

Regionalni forum zaštite prirode, kao pripremni sastanak za Svetski kongres zaštite prirode Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), održan je u Helsinkiju, Finska, od 14. do 16. decembra 2015. Više od 240 učesnika iz svih zemalja dva statutarna regiona koje pokrivaju evropske kancelarije (EURO – Brisel i ECARO – Beograd), okupilo se kako bi definisalo klјučne prioritete i poruke koje će iz Evrope i centralne Azije biti prenete učesnicima Svetskog kongresa zaštite prirode, koji će biti održan na Havajima, SAD, od 1. do 10. septembra 2016.

Svetski kongres zaštite prirode Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN)

  • Imamo oruđa i načine da upravlјamo našim ekosistemima na održiv način, ali više nemamo vremena da odgađamo početak akcije. Akteri u civilnom društvu i međunarodne organizacije u zaštiti životne sredine kao što je IUCN imaju odlučujuću ulogu u promovisanju održivih praksi, kao što su na prirodi zasnovana rešenja, koje mogu da pomognu ublažavanju efekata klimatskih promena i prilagođavanja na njihove posledice – rekla je na otvaralјu skupa Tarja Halonen, nekadašnja predsednica Finske i patron skupa.

Najvažniji od ishoda skupa je „Poruka iz Helsinkija“, svojevrsna evropska i centralno-severnoazijska agenda sa prioritetima u oblastima zaštite prirode, upravlјanja i prirodi bliskih rešenja najvažnijih evropskih problema, koja je usvojena od strane predstavnika organizacija koje su članovi IUCN i eksperata na poslednjem danu Foruma.

  • Evropa je raskrsnica, a ovaj događaj  daje regionalnoj zaštitarskoj zajednici priliku da se osvrne na upravo potpisan Pariski dogovor o klimi i identifikuje ključne korake u pravcu postizanja Ciljeva održivog razvoja UN – naglasila je Marina von Vajsenberg, potpredsednica  IUCN i članica Saveta IUCN za zapadnu Evropu.

Regionalni forumi zaštite prirode održavaju se svake četiri godine. Ovaj je organizovan zajednički od strane Evropske regionalne kancelarije IUCN (EURO) i Regionalne kancelarije za istočnu Evropu i centralnu Aziju (ECARO, kojoj pripada i Srbija i čije sedište se nalazi u Beogradu), Finskog nacionalnog komiteta IUCN-a, a domaćin mu je bila Vlada Finske.

Drugi dan foruma bio je rezervisan za diskusiju o Planu rada u istočnoj Evropi i cenralnoj Aziji za period 2017 – 2020, prvi od kada je beogradska kancelarija IUCN zadužena i za veliki region centralne i severne Azije. Platfoma je diskutovana unutar tri sekcije koje se proklapaju sa tri programska područja Globalnog programa IUCN:

1.      vrednovanje i zaštita prirode
2.      efikasno i usklađeno upravljanje i nadzor nad korišćenjem prirode
3.      primena rešenja zasnovanih na prirodi za globalne izazove u oblastima klime, hrane i razvoja

Radne grupe u okviru ECARO regiona koncentrisale su se na diskusiju o prioritetima IUCN-a i ciljevima u regionu, kao i saradnju sa članovima i partnerima. Učesnici su podelili međusobno prioritete u oblastima zaštićenih područja i zaštite vrsta, i diskutovali relevantna pitanja strategija, politika i upravljanja u regionu u okviru ciljeva životne sredine. Razgovarali su i o tome koji su načini na koje IUCN i njegovi članovi mogu da promovišu korišćenje ekosistema kako bi se prepoznali globalni izazovi i pokazale dobre strane prirode i zdravih ekosistema, ali i putem obezbeđivanja podrške za implementaciju prirodi bliskih rešenja.Predstavnici su izrazili potrebu za daljim i dubljim učešćem nacionalnih eksperata kao i neophodnosti za podizanje kapaciteta za dalji razvoj i primenu Crvene liste ugroženih vrsta, Crvene liste ekosistema i Kategorije upravljanja zaštićenim područjima, što su sve najpoznatiji „produkti znanja“ IUCN.

Pokrajiski zavod za zaštitu prirode, koji je član IUCN od 2011, predstavljao je Marko Tucakov, samostalni stručni saradnik za međunarodnu saradnju.

Izvor: Pokrajiski zavod za zaštitu prirode

MT

Preuzmite dokument

You may also like...