Sednica Stalne konferencije gradova i opština u Nišu

stalna-konferencije-gradova

Na prvom međunarodnom sajmu ekologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Nišu, održana je sednica odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština, Saveta i Zelene mreže Niša. To je i prvi grad u Srbiji koji je formirao Zelenu mrežu ili Zeleniš koji okuplja više od 30 članica, među kojima su Gradske opštine, fakulteti, osnovne i srednje škole, organizacije civilnog sektora, neformalne grupe i pojedinci, javna i privatna preduzeća. U želji da izgrade partnerske odnose i da zajedno sarađuju u oblasti zaštite životne sredine održali su i donatorsku konferenciju gde su predstavili više od 18 projekata grada i nevladinih organizacija iz ovih oblasti.

Sonja Popović, predsednica saveta za zaštitu životne sredine i održivi razvoj grada Niša

Sonja Popović, predsednica saveta za zaštitu životne sredine i održivi razvoj grada Niša

  • Ovogodišnji sajam obeležiće i sastanak Stalne konferencije gradova i opština odbora za zaštitu životne sredine, a tema ovog skupa bila je razmena iskustava, primene dobre prakse dve lokalne samouprave Kragujevca i Niša, jer- prema rečima Sonje Popović, predsednice saveta za zaštitu životne sredine i održivi razvoj grada Niša, smatram da ova dva grada itekako imaju čime da se pohvale.

Svoje dosadašnje aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja predstavio je i grad Kragujevac. Sa ovog skupa pokrenuta je inicijativa da u narednih šest meseci Stalna konferencija gradova i opština, uradi jednu preporuku svim lokalnim samoupravama vezanu za primenu Arhuske konvencije u Srbiji.

Sednica odbora za zaštitu životne sredine

  • Ova preporuka bi sadržala obavezu svih lokalnih samouprava da povećaju dostupnost informacija građanima o životnoj sredini i da ih uključe u donošenje odluka vezanih za ovu oblast, a sve to – kako je istakao Srđan Matović, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, kroz mehanizam uspostavljanja saveta za životnu sredinu pri opštinskim ili gradskim većima u lokalnim samoupravama. Osoba koja bi koordinirala rad tih saveta za životnu sredinu, bila bi predstavnik saveta na svim sednicama skupština gradova i opština. Na taj način bi se uspostavio mehanizam Zelene stolice i predstavnik odbora za zaštitu životne sredine bi bio u mogućnosti da komentariše na sednicama sve odluke koje se tiču ekologije. Na taj način bi se povećalo učešće građana u donošenju odluka.

Još jedan događaj obeležio je sajam ekologije u Nišu, a to je potpisivanje nacionalne platforme za reciklažu kao jedan projekat društveno odgovornog upravljanja otpadom, koje okuplja brojne organizacije, sekundarne sakupljače i sve zainteresovane iz sfere reciklaže i upravljanja otpadom. To podrazumeva otvaranje zelenih radnih mesta, poštovanje principa održivog razvoja, zaštitu i unapređenje životne sredine.

You may also like...