Tagged: Kolubara

Italijanski Edison u izgradnji termoelektrane „Kolubara B“

(Beograd, 3. jun 2011) Italijanski Edison je 20. maja 2011. godine podneo ponudu da učestvuje u izgradnji termoelektrane „Kolubara B“ kao potencijalni strateški partner Elektroprivrede Srbije (EPS) u realizaciji ovog projekta. Stručni timovi EPS-a...