Tagged: konferencija

Arhus centar u Kragujevcu

Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, u Kragujevcu 28. aprila u hotelu ’’Kragujevac’’, organizovaće konferenciju povodom početka aktivnosti u vezi sa implementacijom Arhuske konvencije u Srbiji....

Srbija ima jasnu strategiju za energiju

Srbija je uspostavila veoma jasnu strategiju koja se bavi energijom i ima jasne ciljeve koji će služiti da se ona i ostvari – rekao je Vladimir Rakhmanin, zamenik generalnog sekretara, Sekretarijata energetskih povelja, na...

Forum partnera u primeni Akcionog plana

Druga konferencija Foruma partnera u primeni Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja održana je danas u Kragujevcu. U radu foruma učestvovalo je oko 200 predstavnika svih nadležnih institucija, lokalnih samouprava u Republici...

CSR i Energetska efikasnost

Centar za monitoring i evaluaciju pod pokroviteljstvom Narodne banke Srbije, Globalnim dogovorom u Srbiji i Coca Cola Hellenic Company organizuje prvu regionalnu konferenciju o ulozi i odgovornosti preduzeća u regionu Zapadnog Balkana sa aspekta...