Tagged: vazduh

Povećana koncentracija benzena u Pančevu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je da je danas u toku jutarnjih časova došlo do skoka jednočasovne koncentracije benzena na mernom mestu Vojilovica u Pančevu.

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine Pančevo obavestio je Republičku inspekciju da je Rafinerija nafte Pančevo prekinula utovar motornih benzina na autopunilištu, koji je bio započet. Inspekcija je obišla autopunilište i utvrdila da su tačni navodi Sekretarijata.