Unapređenje upravljanja otpadom u TENT-u

kaseta-za-odlaganje-pepelaOtpad sa kojim imaju najviše problema u Termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu su stara ulja, jonske mase, azbest i mineralna vuna. Primer za unapređenje postojećeg sistema upravljanja otpadom jeste jonska masa, koja je ranijim ispitivanjima imala karakter opasnog otpada.

Dragica Kisić

  • Preduzimanjem odgovarajućih mera, njenom regeneracijom učinili smo da bude bezopasna, ističe Dragica Kisićšef službe za kontrolu i zaštitu životne sredine pa je tako jonska masa dobila status bezopasnog otpada. To je jako bitno kada je reč o čuvanju iste i naknade koja se plaća i koja je mnogo veće kada je u pitanju opasan otpad.

Sa druge strane imamo primer mineralne vune, gde preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti prilikom pakovanja, da ne dođe do prljanja, i one dobile status bezopasnog otpada.

  • Problematika vezana za predlog plana upravljanja otpadom gde smo, kako ističeKisićeva, preduzeli sve mere a jedna od tih je što su burad od hidrazina koja su kontaminirana, pranjem vodonik peroksidom, učinili bezopasnim otpadom.

kasetaPepeo kao građevinski materijal u putogradnji, umesto šljunka i peska koristi se svuda u Evropi. Korišćenje takvog pepela u gradnji puteva kao zamena za pesak i šljunak donelo bi uštedu od 30 do 80 odsto.

silos za odlaganje pepela

  • Zato je dosta pažnje posvećeno problematici korišćenja pepela u građevinske svrhe jer se kako kažeKisićeva na elektrani B za blok B2, sada prelazi na novi tkz. malovodni transport pepela umesto postojećeg hidrauličnog. Po toj tehnologiji, odlaganje pepela vrši se u silosima, što upravo omogućava korišćenje suvog pepela, a to je,ističe Kisićeva i zahtev industrije. Naročito se nameće mogućnost korišćenja u putogradnji jer je tu daleko veća količina pepela koja bi mogla da se koristi nego u visokogradnji.

Biološka rekultivacija deponija pepela

Obrenovačka deponija je industrijska deponija zato što se na njoj odlaže otpad,a istovremeno se preduzimaju odgovarajuće mere zaštite kako u pogledu vazduha tako i površinskih voda. Radi se o novoj tehnologiji malovodnog transporta, čime će se problemi značajno smanjiti ili čak neki eliminisati.

bioloska-rekultivacija-pepela

  • Kada je u pitanju deponija pepela mi smo preduzeli neke mere unapređenja postojećeg sistema biološke rekultivacije. Konkretno je reč o primeni tkz. hidrosetve koja olakšava izvođenje radova za razliku od postojećeg načina setve koja se radi ručno na nasipima, a na ravnim delovima mašinskim putem. Znači hidrosetva omogućava lakše izvođenje radova, naročito je to karakteristično za strme nasipe gde je jako teško izvoditi radove. Pored toga primenom hidrosetve, gde se sa lepkom i masom dodaje semenski materijal i mineralno đubrivo, omogućava ravnomerno nanošenje i isto tako lako nanošenje na kosinama, kaze Kisićeva.

Druga mera unapređenja u Termoelektrani Obrenovac, je primena hidrogela, a to je sredstvo organskog porekla koje vezuje vodu. Ono se unosi zajedno sa semenskim materijalom i ima osobinu da zadržava vlagu i mineralno đubrivo, čime omogućava biljci da postepeno vrši vezivanje tih elemenata.

  • Kod postojeće tehnologije gde nismo primenjivali hidrogel, kod dodavanja mineralnog đubriva vrlo brzo dolazi do ispiranja đubriva koje mi dodajemo sa semenom, dodaje ona.

Termoelektrane svakako ne samo da pokusavaju da reše problem zagadenja nego da od njega izvuku i neku ekonomsku korist. Ako je verovati obećanjima, na ovaj način će se pre svega štedeti, a sve u korist zdravlja i kvalitetnije životne sredine.

You may also like...