Skliznula cisterna sa sumpornom kiselinom

Cisterna sa sumpornom kiselinom skliznula s puta na Iriškom vencu.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredne utvrdila je da je juče na Iriškom vencu s puta skliznula cisterna sa sumpornom kiselinom. Nije bilo curenja kiseline.

cisterna

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je da je na delu puta M-21 Novi Sad – Ruma kod Iriškog venca 30.septembra 2009. sa puta skliznula cisterna napunjena sumpornom kiselinom, zbog čega je izvršeno njeno pretakanje.

Prilikom transporta sumporne kiseline na relaciji Šabac – Senta u blizini prevoja Iriški venac došlo je do saobraćajnog udesa vozila, pretpostavlja se usled kvara na kočionom sistemu. Vozilo je vlasništvo AP ”Slavuj Duško” iz Ugrinovaca. U tovarnom delu vozila transportovana je koncentrovana sumporna kiselina 96 odsto, vlasništvo firme ”Sabizo” Beograd, u količini od 25.280 kilograma.

Saobraćaj je odmah zaustavljen, a prevoznik je angažovao drugo vozilo i opremu za pretakanje kiseline sa pumpom i odgovarajućom opremom. Kako nije bilo izlivanja supstance i kontaminiranja životne sredine, nije angažovana stručna kuća za uzorkovanje.

Negativnih posledica po životnu sredinu nije bilo, kao ni potrbe za sanacijom terena.

You may also like...