Uskoro tender za isporuku mernih sistema za distribucije

Elektroprivreda Srbije, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska investiciona banka (EIB) objavili su javni poziv potencijalnim isporučiocima mernih sistema za distribucije EPS-a da podnesu prijave za pretkvalifikaciju za učešće na tenderu koji će biti raspisan u oktobru ove godine. Vrednost posla koji će biti realizovan iz kredita EBRD i EIB je 80 miliona evra. Svaka banka će obezbediti kredit EPS-u od po 40 miliona evra.

Rok za prijavljivanje potencijalnih isporučilaca je 30. avgust, posle čega će Stručni tim za realizaciju projekta, u skladu sa kriterijumima koji su zajednički utvrdili EPS, kao korisnik kredita, i banke kreditori, sačiniti listu kompanija koje su se kvalifikovale za dalji tenderski postupak.

Javni poziv za prikupljanje ponuda, tj. raspisivanje tendera, očekuje se u oktobru ove godine a u prvom tromesečju sledeće godine biće poznato ko je ponudio najpovoljnije uslove.
Reč je, podsećamo, o projektu uvođenja „pametnih mreža“ u distribucije EPS-a, što je jedna od najvažnijih i najvećih investicija u Elektroprivredi Srbije. Najsavremeniji merni sistemi, u kojima su „pametna brojila“, samo jedan od segmenata tih sistema, unaprediće kvalitet usluge kupcima i podići energetsku i ekonomsku efikasnost EPS-a. Naime, ti sistemi će omgućiti daljinsko registrovanje i očitavanje potrošnje bez uticaja ljudskog faktora, što će otkloniti bilo kakve greške u merenju utrošene energije. Zatim, omogućiće daljinsko uključivanje i isključivanje kupaca, kontrolu potrošnje, čime će se rešavati i problem krađe kilovat-sati i na kraju, obračun utrošene elektirčne energije. Sve će biti u funkciji upravljanja mrežom, snimanja stanja na mreži, poboljšanja naplate i smanjivanja gubitaka u mreži.

Uvođenjem „pametnih mreža“ (Smart Grid) EPS želi da obezbedi održivu, ekonomičnu i sigurnu isporuku električne energije svim kupcima, kao i da izgradi distributivnu mrežu koja će biti u funkciji tržišta električnom energijom koje će biti otvoreno u nekoliko narednih godina.
U skladu sa tim ciljem, odlučeno je da se merni sistemi nabave po sistemu „ključ u ruke“, od jednog isporučioca, čime će se obezbediti funkcionisanje sistema na više lokacija u Republici. Isporučilac mernih sistema biće u obavezi da u okviru svoje ponude predvidi brojila, u skladu sa utvrđenim tehničkim specifikacijama objavljenim na sajtu EPS pre godinu i po dana, od najmanje tri renomirana proizvođača, kao i koncentratore za obradu i prenos podataka, od najmanje dva proizvođača.

Sektor EPS-a za odnose s javnošću

You may also like...