Prijave zbog uginuća ribe u reci Toplici

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine donela je rešenja o zabrani ispuštanja otpadnih voda preduzeća Simpo Šik i Frigonais, radna jedinica Kuršumlija, zbog prekoračenja graničnih vrednosti emisije opasnih i zagađujućih materija u otpadne vode koje upuštaju u reke Banjsku i Toplicu u Kuršumliji. Pored toga, inspekcija je podnela prijave za privredni prestup protiv oba preduzeća.

Analizom otpadnih voda iz pomenutih firmi je utvrđeno da su sadržale povećane koncentracije fenola i amonijum jona, iznad dozvoljenih vrednosti za treću i četvrtu klasu vodotoka. Vodotok reke Banjske u koju se upuštaju otpadne vode, spada u prvu klasu, a Toplica u koju se uliva Banjska je kategorisana kao druga A klasa vodotoka. Otpadne vode preduzeća Frigonais Kuršumlija sadržale su povećane koncentracije nitrita i amonijum jona, iznad dozvoljenih za prvu i drugu klasu vodotoka, dok su otpadne vode preduzeća Simpo Šik sadržale povećane koncentracije fenola i amonijum jona.

Podsetimo, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je izvršila vanredan inspekcijski nadzor zbog uginuća ribe u reci Toplici u Kuršumliji. Inspekcijski nadzor je izvršen u preduzeću Simpo Šik i Frigonais, pogon Kuršumlija. U pomenutim preduzećima po nalogu inspekcije, Zavod za javno zdravlje Niš je uzorkovao vodu na ispustima posle postrojenja za prečišaćavanje otpadnih voda.

You may also like...