Tagged: Kursumlija

ĐAVOLJA VAROŠ

NOMINACIJA ĐAVOLJE VAROŠI ZA SVETSKU PRIRODNU BAŠTINU PRI UNESCO Zavod za zaštitu prirode Srbije, predložio je Đavolju varoš, kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog značaja, za upis u Listu svetske baštine. Konvencijom o...