Vodič za FILANTROPSKA ulaganja

Sa namerom da promoviše model filantropskog ulaganja u rizične poduhvate (venture philanthropy) Evropsko udruženje za filantropska ulaganja u rizične poduhvate (EVPA) izradilo je “Praktični vodič za filantropska ulaganja u rizične poduhvate i ulaganja na temelju društvenog uticaja”.
Vodič je rezultat višegodišnjeg istraživanja.

 

 

EVPA (European Venture Philantropy Association) je udruženje organizacija koje su zainteresovane za ili koje već praktikuju filantropska ulaganja u rizične poduhvate i socijalne investicije širom Evrope. Udruženje je osnovano 2004. godine, a pokriva čitav opseg ulaganja u filantropske i socijalne investicione aktivnosti. Trenutno broji 210 članova iz 29 zemalja, uglavnom u Evropi, mada ima članove i iz Sjedinjenih Američkih Država, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Filantropska ulaganja EVPA definiše kao pristup izrade ulaganjima sa izraženom društvenom svrhom pružanjem finanasijske i nefinansijske podrške kako bi se povećao društveni uticaj pri ulaganju.

Vodič i detaljnije o udruženju možete pronaći na njihovom zvaničnom sajtu EVPA.

Izvor: Evropski pokret Srbija

You may also like...