Zajedničke reke, zajedničke mogućnosti

Međunarodna konferencija o zaštiti Drine i Lima

Zajedničke reke, zajedničke mogućnosti“

Međunarodna konferencija o zaštiti reka Drine i Lima pod nazivom „Zajedničke reke, zajedničke mogućnosti“, održava se u petak 5 juna 2009. godine u hotelu ’’Omorika’’, Kaluđerske bare – Tara.

Ova jednodnevna konferencija, koju organizuju Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, Program razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji – PRO, Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC, i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, će okupiti predstavnike resurnih ministarstava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, predstavnike jednog broja opština koje pripadaju Drinskom slivu, i civilnog društva koji rade na očuvanju i zaštiti Drine i Lima.

Konferencija je jedna od mnogobrojnih aktivnosti koju organizuje Minstarstvo životne sredine i prostornog planiranja, u okviru kampanje „Očistimo Srbiju“, i ona ima za cilj da:

  • podržinapore da se zaštite tokovi reka Drine i Lima;

  • promovišesaradnju na lokalnom, nacionalnom i prekograničnom nivou u očuvanju životne sredine;

  • definišemoguće modele za postizanje međudržavnog dogovora o zaštiti reke Drine, između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Internet adresa: www.pro.undp.org.rs

You may also like...