Zdrava pijaća voda u seoskim školama

U skladu sa politikom Vlade Republike Srbije da se aktivnosti ravnomerno sprovode u svim delovima naše zemlje državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović otvorila je Nedelju zaštite životne sredine u Kragujevcu.

Zdrava pijaća voda u seoskim školama

  • Odabrali smo simbolično, da u nedelji posvećenoj Svetskom danu zaštite životne sredine, ozvaničimo  početak  realizacije projekta: “Situaciona analiza  pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola u seoskim sredinama Šumadijskog i Pomoravskog Okruga“, koji sprovodimo u partnerstvu sa Regionalnom Agencijom iz Kragujevca – istakla je Stana Božović. Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo je obezbedilo 200 000 evra.

U 245 seoskih škola području Šumadije i Pomoravlja biće sačinjena kompletna analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i stanja toaleta. Reč je o aktivnostima do kraja 2016. godine koje sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u okviru projekta koji je podržala Vlada Srbije, a finansira se sredstvima Vlade Italije.

Očekuje se da ovaj projekat od nacionalnog značaja bude proširen na sve škole u Srbiji.

  • Mi ćem o obići nekih 250 školskih objekata, na teritoriji Šumadije i Pomoravlja , u svakoj školi će biti izveden nadzor izvorišta vode, biohemijske analize same vode , nadzor nad toaletima i investicioni predlozi za regulisanje stanja u svakoj od škola. Analize će se sprovoditi po metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. Angažovani su italijanski eksperti, strucnjaci kragujevačkog Instituta za javno zdravlje i Instituta Batut iz Beograda – istakao je Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Svetski dan zaštite životne sredine je  prilika da motivišemo sve pojedince, organizacije i institucije,  da preuzmu pozitivne korake u zaštiti životne sredine u svojim domovima, školama i radnim mestima, kako bi se skrenula pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti .

Za nas je prioritetno važno da kroz ovaj projekat unapredimo stanje u vezi sa vodom, sanitacijom  i higijenom u školama, utičući da se poboljšaju uslovi i da se svakom detetu obezbedi  ispravna voda za piće, kao  i adekvatni higijenski uslovi.

Nakon konferencije na kojoj je predstavljen Projekat državna sekretarka je sa timom posetila osnovnu školu “Sreten Mladenović” u Desimirovcu i na licu mesta se uverila da je izazov sa kojim se susreće ovaj projekat veliki i da je pred nama još puno posla u dostizanju nacionalnog cilja da sva deca u Republici Srbiji imaju pristup ispravnoj vodi za piće i sve higijenske uslove u skladu sa standardima savremenog sveta.

You may also like...