27 freonskih boca u Grabovačkoj reci

freon_u-grabovackoj_reci

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine vanrednim inspekcijskim nadzorom utvrdila je 12.marta 2009 godineda se na obali i u koritu Grabovačke reke, nizvodno do 1.000 metara prema Nišavi u Nišu, nalazi veći broj freonskih boca.

Inspekcija je nakon obaveštenja dežurne službe Policijske uprave Niš utvrdila da je nepoznato lice na navedenoj lokaciji odložilo 27 praznih freonskih boca, narandžaste boje i zapremine od 10 kilograma.

Boce su imale oznake: Solikane407 C; UN3340; CASNo: 158675-78-6, Solikane404A; UN3337; CASNo: 150743-07-0

Angažovano je ovlašćeno preduzeće koje se bavi otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina „JugoresursDOO Niš, koje je sakupilo bocboce_u-grabovackoj_recie i bezbedno ih uskladištilo u krugu preduzeća.

Kako bi počinioci bili pronađeni, uz prisustvo policije će biti izvršena  inspekcijska kontrola svih servisera i firmi koje u obavljanju svoje delatnosti koriste freon.

freon-boce

You may also like...