Povećan broj prijava

Sve više prijava građana zbog nepropisnog odlaganja opasnog otpada

Od početka akcije Očistimo Srbiju 2. marta zabeležen je povećan broj prijava građana Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine, najčešće zbog nepropisnog odlaganja opasnog otpada, kao i pesticida sa isteklim rokom trajanja.

Na osnovu takvih prijava, inspekcija je proteklih nedelja reagovala u više navrata zabranom delatnosti firmama koje su na nezakonit način odlagale opasan otpad i nalaganjem sanacije štete nastale tim krivičnim delom.

Trenutno Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja mora da zbrine na adekvatan način oko 300 buradi i 50 kanistera opasnog otpada.

Primera radi, vanrednim inspekcijskim nadzorom radi popisa opasnih materija u preduzeću Protekta u Beogradu (Zvečanska 4), republički inspektor za zaštitu životne sredine 13. marta 2009 godine je procenio da se u pomenutom preduzeću nalazi od 25 do 30 tona opasnih materija. Opasne materije se nalaze u osam kontejnera od tone, 155 burića od 200 litara, dva bureta od 100 litara i 175 kanistera od 50 litara. Njih će takođe na odgovarajući način morati da zbrine Ministarstvo.

Podsećamo da je u Ministarstvu u toku priprema odluke za privremenu lokaciju na kojoj će biti deponovan sav otpad nepoznatog porekla koji bude pronađen. Takođe, Ministarstvo će angažovati firme koje će otpad preuzimati, prevoziti, prepakovati u odgovarajuću ambalažu i odlagati u privremeno skladište.

Radi bržeg rešavanja štete nastale zagađenjem i procesuiranja prijava, kao i bolje primene zakona iz oblasti zaštite životne sredine, inspekcija će 24. marta nastaviti sa treninzima sudija za prekršaje.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja apeluje na garađane da i dalje prijavljuju probleme u oblasti životne sredine, a mogu da se jave odsecima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine širom Srbije.

opasanotpad

You may also like...