IZMEŠTEN OTPAD IZ ZASTAVE

zoran_jovanovic

Poslednje količine građevinskog šuta iz Zastave, koji je nastao kao posledica bombardovanja 1999 godine, deponovane su na deponiji u Opornici. Radi se o preko 30 hiljada kubika građevinskog šuta koji prema rečima člana gradskog veća za komunalne poslove, Zorana Jovanovića nije opasan, niti radioaktivan, o čemu svedoče analize nadležnih republičkih i gradskih institucija.

Iako su u gradskoj Upravi Kragujevca tvrdili da građevinski šut spada u neopasan otpad, a nivo radioaktivnosti je ispod granica predviđenih za industrijski otpad, jedan broj meštana Opornice se protivio i nije dozvoljavao odlaganje otpada na delu deponije kojom gazduje preduzeće Energetika, a koja je ustupljena gradu za potrebe odlaganja otpada. To su potvrdile analize koje su obavili Institut za nuklearnu nauku Vinča, Republička agencija za reciklažu, Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu i kragujevački Prirodno matematički fakultet. Ipak posle dužeg pregovaranja postignut je dogovor gradske Uprave sa meštanima Opornice. Uslov je bio kako je istakao Jovanović da svaki kamion sa građevinskim šutom, koji izađe iz kruga Zastave, mora da bude pregledan od strane stručnjaka sa Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Tek sa potvrdom da se radi o neopasnom otpadu, građevinski šut je mogao da se odloži na deponiju u Opornici. Građevinski šut koji je deponovan u Opornici, u poslednjih 10 godina nalazio se na lokaciji nedaleko od naselja Erdeč. Njegovo izmeštanje košta 100 hiljada evra i deo je projekta ekološkog čišćenja fabrike Zastava prema ugovoru sa Fijatom. U planu je da se u narednih desetak dana deo deponije u Opornici, gde se nalazi građevinski šut, presloji određenom količinom zemlje. Nakon toga prema rečima Jovanovića, posle mesec dana biće posađeno dve hiljade sadnica četinara, i time se zatvara deponija u Opornici. Inače prema projektu ekološkog čišćenja fabrike, koji je dogovoren sa italijanskim Fijatom, biće izmešten i opasan otpad iz Zastave. Glavni koordinator za ekologiju u projektu „Fijat automobili Srbija“ je dodao da će biti izabrana firma koja će obaviti izvoz i uništavanje otpada iz Zastave, a da bi kompletan posao trebalo da bude završen do 1. aprila ove godine.

You may also like...