6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA EKOTURIZMA

“Potencijali za razvoj ECO Lodge koncepta u Srbiji”

U organizaciji Nacionalne asocijacije za ekoturizam ’’Ekoturizam Srbije’’ i Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada, održaće se 6. Međunarodna konferencija Ekoturizma – “Potencijali za razvoj ECO Lodge koncepta u Srbiji”, 3. oktobra 2014. u Novom Sadu.

vidikovac

ECO Lodge predstavlja vrstu turističkog smeštaja koji zadovoljava sledeće kriterijume:
• Štiti prirodne i kulturne komponente svog okruženja
• Tokom izgradnje vrši minimalan uticaj na životnu sredinu
• Uklapa se u specifični kontekst okruženja
• Koristi alternativna, održiva sredstva u potrošnji vode
• Obezbjeđuje pažljivo postupanje sa smećem i otpadnim vodama
• Odlično sarađuje sa lokalnim stanovništvom
• Primenjuje programe ekološkog obrazovanja i vaspitanja i zaposlenih i turista
• Daje doprinos održivom razvoju lokalne zajednice kroz istraživačke programe.

ECO Lodge je smeštajni objekat niskog uticaja na prirodnu okolinu koji je projektovan, dizajniran i konstruisan tako da bude ekološki i društveno prihvatljiv. Objekti se grade s čitavim nizom ekološki prihvatljivih opcija od zagrevanja vode solarnom energijom do sistema za prikupljanje kišnice, kompostnih WC-a i izvora obnovljive energije kao što je snaga vetra. ECO Lodge su od naročitog interesa za održivi razvoj zajednice, jer su mala, srednja i mikropreduzeća koja mogu generisati obilje pozitivnog razvojnog uticaja na izuzetno ruralna, područja biodiverziteta, gdje su drugi tipovi razvoja koji su u toku su tek u fazi razmatranja često štetni po životnu sredinu. Iako se mišljenja o budućoj tražnji i rastu na tržištu ekoturizma menjaju, svi eksperti i operateri se slažu da će tržište ekoturizma porasti. Očekuje se da će tržište ECO Lodge rasti u proseku 10 % godišnje tokom narednih deset godina.

You may also like...