Biološki kvalitet vode jezera Šumarice

Ekološko udruženje  Ekomar u saradnji sa Ronilačkim klubom Zastava su na Šumaričkom jezeru prikupljali uzorke vode sa dna radi utvrđivanja biološke raznovrsnosti ovog hidrosistema.

Reč je o projektu „Razvoj ekološko edukativnog kompleksa jezera u Šumaricama”, koji se realizuje u partnerstvu sa Prirodno matematičkim fakultetom i Odredom izviđača Artem, a finansijski je podržao Grad Kragujevac.

Kakav je biološki kvalitet vode jezera u Šumaricama, koje biljne i životinjske vrste nastanjuju ovo omiljeno kragujevačko izletište i kupalište, cilj je istraživačkog projekta koje realizuje Ekološko udruženje Ekomar iz Kragujevca.

Marija Simiđ Saviđ iz Udruženje Ekomar

  • Mi nemamo toliko lepih eko vodenih sistema u okolini, pa smo zbog toga hteli da ovaj jedan koji je svim kragujevčanima omiljen, sačuvamo i prikažemo šta je to zapravo što živi u njemu. Jezero je bogato životinjskim svetom, iako možda tako ne deluje na prvi pogled – rekla je Marija Simić Savić iz Udruženje Ekomar.

Ronioci kluba podvodnih aktivnosti Zastava, prikupili su uzorke vode sa raznih mesta ali i dna jezera. Medjutim, što se tiče biološke raznovrsnosti, neke autohtone vrste nisu više deo hidrosistema jezera.

Davor Nikolić iz Ronilačkog kluba Zastava

  • Ima algi i školjki koje ne treba da budu tu jer su invazivne vrste, riba malo slabije, humanog otpada nema jer jezero čistimo svakog proleća i jeseni. Zato ima mulja i fekalnih naslaga, bakterija i algi – istakao je Davor Nikolić iz Ronilačkog kluba Zastava.

Hidrobiološki monitoring i sva istraživanja biće pod nadzorom profesora Prirodno matematičkog fakulteta. Za ekološki slabe tačke priobalja zaduženi su izviđači.

Andreja Kostić iz Izviđackog odreda Artem

  • Mi podržavamo akciju Ekomara i ronilačkog kluba Zastava, naš deo aktivnosti vezan je za postavljanje edukativnih tabli, obilazak terena i utvrđivanje izvora zagadjivača i pronalaženje tih mesta gde se nalaze tj. gde je centar zagađenja – rekao je Andreja Kostić iz Izviđackog odreda Artem.

Rezultat istraživanja biološke raznovrsnosti Šumaričkog jezera biće dostupni i građanima, jer će sav biljni i životinjski svet biti prikazan na informativnim tablama koje će Ekomar postaviti na ovom izletištu.

You may also like...