Burad sa opasnom materijom na Fruškoj Gori

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je vanrednim inspekcijskim nadzorom da je na Fruškoj Gori, na putu Irig–Vrdnik na oko dva kilometra ispred Vrdnika, pronađeno šest buradi sa opasnom materijom.

Burad sa opasnom materijom

Inspekcija je sa desne strane puta u pravcu ka Vrdniku zatekla šest metalnih buradi sa tečnošću, težine po 250 kilograma, a ukupno tonu i po. Na buradima koja izgledaju nova, očuvana i sa originalnim čepovima, nalazi se etiketa proizvođača Huntsman Holland Rozenburg Works – Mersezweg 10. Naziv hemikalije sa etikete je Diphenylmethane-4,4-diisocyanate, obeleženo oznakom ”H” i datumom proizvodnje od 19. novembra 2009.

Naziv hemikalije sa etikete je Diphenylmethane-4,4-diisocyanate, obeleženo oznakom ''H''

Naziv hemikalije sa etikete je Diphenylmethane-4,4-diisocyanate, obeleženo oznakom ”H”

Isticanja hemikalije i zagađenja životne sredine nije bilo. Pronađen otpad je privremeno uskladišten u skladištu preduzeća Jacob Becker u Rumi.

U toku je istraga o pronalaženju nepoznatog počinioca, protiv kog će biti preduzete zakonom predviđene mere.

You may also like...