Čipski poloj: akcija pošumljavanja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin sa saradnicima danas, 04.12.2009. godine, pošumljavaoje deo Gazdinske jedinice “Palanačke Ade – Čipski poloj”, a sve u cilju povećanja površina pod šumama.

Tom prilikom Ministar Dragine je istakao da je ovom akcijom na površini od 7,43 ha zasađeno 3700 jednogodišnjih sadnica topole koja je najbolji prečistač vazduha.

Saša Dragin-Čipski poloj

U skladu sa Strategijom razvoja šumarstva Republike Srbije, predviđeno je podizanje šuma, sadnja topole, kao i hrasta lužnjaka, naše najvrednije vrste šumskog drveća.

Prostornim planom Republike Srbije predviđeno je da se procenat šumovitosti poveća sa sadašnjih 29% na 41,4% od čega u AP Vojvodini sa sadašnjih 6% na 11%, odnosno sa oko 130.000 ha na 240.000 ha.

Na teritoriji cele Republike prosečno godišnje pošumljavano je oko 2.500 ha, a da bi se realizovali planovi pošumljavanja iz Prostornog plana RS, godišnje bi trebalo na nivou Republike podizati oko 10.000 ha novih šuma.

Podsećanja radi, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin u saradnji sa predstavnicima Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ i Opštine Bačka Palanka, u martu 2009. godine nastavio je akciju podizanja novih šuma, pošumljavanjem u Opštini Bačka Palanka. Tom prilikom na površini od 50 hektara zasađeno je oko 25.000 sadnica topole proizvedenih u rasadniku Javnog preduzeća „Vojvodinašume“.

You may also like...