Filmski program trećeg E?! Okolišnog film festivala!

Snimaš dokumentarne filmove koji se bave tematikom okoliša i želiš ih prikazati? Slažemo filmski program trećeg E?! Okolišnog film festivala i zanima nas tvoj film!

E?! Okolišni film festival

E?! Okolišni film festival neprofitan je projekt Aktivističke grupe Zelene akcije. Treću godinu zaredom, krajem travnja, prikazivat ćemo filmove koji se bave tematikom okoliša, utjecajem ljudi na naš planet i posljedicama naglih promjena klime.

Filmski program trećeg E Okolišnog film festivala

Nevažno je živimo li u Nigeriji, gdje zbog kopnenih izljeva nafte ne možemo uzgajati hranu ili u nekoj sredini gdje nam je prljava elektrana na ugljen odmah kraj kuće ili svaki dan prolazimo kraj velike količine otpada, bačenih na neku livadu ili u neku šumu, svi mi na svojoj koži osjećamo posljedice neodgovornog odnosa pojedinaca prema svemu što nas okružuje. E?! Okolišni film festival priča naše priče, svačije priče, a svaka priča može imati i sretan završetak.

Kriteriji za prijavu

Da bi se mogao prikazati na E?! Okolišnom film festivalu:

  • film se mora baviti tematikom okoliša, klime, održivosti, zdravlja ili aktivizmom na neku od tih tema, bilo na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini i
  • prijavitelji moraju pristati na to da se film smije prikazati.

Podupiremo stvaralaštvo mladih i neovisnih dokumentarista/dokumentaristkinja koji snimaju bez skupocjene opreme, filmske ekipe i druge podrške. Kako god je snimljen film, čak i ako je sniman mobitelom, ako je sadržaj dobar, želimo ga vidjeti!

Ipak, svaki film mora zadovoljiti i sljedeća dva kriterija:

  • snimka mora biti relativno kvalitetna, ne smije biti pretjerano “trzava” i svjetljenje mora biti odgovarajuće te
    film mora biti na hrvatskom jeziku ili mora imati titlove na hrvatskom ili barem engleskom jeziku, ukoliko nije na hrvatskom jeziku.
  • Ne postoji ograničenje u trajanju filma.

Kako se prijaviti?

Ispunite ovaj elektronički obrazac: http://bit.ly/efest2016hr

Svi filmovi moraju biti poslani putem file sharinga ili fizički poštom na adresu Zelene akcije (Zelena akcija, E?! filmski festival, Frankopanska 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska).

Rok za prijavu je 13. mart 2016.

Što nakon prijave?

Povjerenstvo, koje čine članovi i članice Aktivističke grupe Zelene akcije, razmotrit će sve prijave koje zadovoljavaju navedene kriterije.
Povjerenstvo će se u svojoj procjeni voditi kvalitetom obrade teme, kvalitetom snimke i svojom vizijom festivala. Ono ni na koji način nije ograničeno brojem filmova koje treba odabrati za prikazivanje, stoga prema vlastitoj procjeni može prihvatiti ili odbiti bilo koju prijavu.

Svi prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni o tome hoće li se prijavljeni film prikazati.

Također, organizatori mogu kontaktirati autora ili autoricu filma radi razgovora o filmu nakon prikazivanja ili uživo ili putem Skypea, ukoliko autor/autorica želi i na taj način doprinijeti festivalu.

Ulaz na sve projekcije potpuno je besplatan i organizatori E?! Okolišnog film festivala, Aktivistička grupa Zelene akcije i Zelena akcija, na njemu ne ostvaruju nikakvu dobit.

Prijavitelji stoga moraju pristati na to da im za prikazivanje filma i druge oblike suradnje neće biti isplaćena nikakva naknada.

Međutim, prijaviteljima filmova koji će biti izabrani za prikazivanje na festivalu poslat ćevrijedne fotoknjige  Keepers   (Luka Tomac) ili  Arctic Reflections  (Luka Tomac i Christy Hehir).

Ukoliko imate pitanja, slobodno se javite na: efest@zelena-akcija.hr

You may also like...