Formiranje prognozno–izveštajne službe za zaštitu bilja

Ima na stotine organizama koji napadaju naše poljoprivredno biljeMinistar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović, direktor Uprave za zaštitu bilja prof. dr Jan Boćanski i 18 direktora Poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi Srbije potpisali su, 9. aprila 2012. godine, Ugovore o uslovima i načinu korišćenja sredstava na osnovu kojih će započeti realizacija projekta izveštajno-prognozinih službi za zaštitu bilja.

  • Nov sistem za zaštitu bilja od delovanja štetnih organizama u potpunosti će profunkcionisati u narednih 60 do 90 dana. Procenjuje se da će na taj način godišnji gubici biti smanjeni za 200 do 300 miliona evra – rekao je tom prilikom ministar Petrović i dodao da je u ovaj sistem uloženo 1,7 miliona evra.

U našoj poljoprivredi, prema podacima Svetske organizacije za hranu (FAO), gubici od različitih štetnih organizama u biljnoj proizvodnji su oko 28 odsto a 18 odsto su klasični patogeni koji se suzbijaju sredstvima za zaštitu bilja.

  • Naša ideja je da uspostavljanjem sistema koji je harmonizovan sa sistemom u EU, ovih 28 odsto smanjimo na 18 odsto – rekao je ministar Petrović dodajući da je cilj da se u naredne četiri godine šteta smanji na 10 odsto, koliko je evropski prosek.

Ministar Petrović je najavio da će na celoj teritoriji Srbije biti postavljene automatske meteorološke stanice za sakupljanje podataka na osnovu kojih će biti moguće donošenje pravovremenih odluka o upotrebi zaštitnih sredstava.

  • Poljoprivredna gazdinstva će potom od asistenata savetodavaca dobijati informacije na dnevnoj osnovi o tome šta se dešava sa njihovim usevima, koja sredstva za zaštitu bilja treba da upotrebljavaju, u kojoj količini i na koji način da vrše tretmane – istakao je Petrović napominjući da će ta usluga biti potpuno besplatna.

Zaštita bilja na najvišem svetskom nivou doneće poljoprivrednicima smanjenje troškova, povećanje zarade, proizvodnju robe boljeg kvaliteta, povećanje mogućnosti za izvoz i bolje snabdevanje domaćeg tržišta.

  • Ima na stotine organizama koji napadaju naše poljoprivredno bilje koje služi kako za ishranu ljudi tako i za ishranu domaćih životinja i zbog toga bilje treba zaštiti na odgovarajući način. Tendencija u EU je da se smanji upotreba pesticida i mi se nalazimo na tom putu da kroz ovaj projekat smanjimo upotrebu zaštitnih sredstava koliko god je to moguće. Potpisani ugovori sa Poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama Srbije kao i Projekat napravljen od strane resornog ministarstva od velike su važnosti i čeka nas ozbiljan izazov. Sprovođenjem ovog projekta doprinećemo da naše stanovnišvo jede zdraviju hranu – rekao je prof. Dr Jan Boćanski Direktor Uprave za zaštitu bilja.

You may also like...