HE „Prvonek“ kreće sa proizvodnjom električne energije

Nova mala HE ’’ Prvonek ’’izgrađena je za manje od godinu dana, a investiciju vrednu 1,55 miliona evra EPS je finansirao samostalno.

 

Mala hidroelektrana „Prvonek“, na Banjskoj reci u okolini Vranja, počela je sa probnim radom i proizvodnjom električne energije. Posle više od 20 godina „Elektroprivreda Srbije“ dobija novu malu HE. „Prvonek“ ima dva agregata snage od 110 i 800 kilovata i godišnje će proizvoditi između 2,5 i tri miliona kilovat-časova.

Elektrana je povezana na elektroenergetsku mrežu čime su stvoreni uslovi za početak puštanja elektrane u probni rad. Mala HE „Prvonek“ izgrađena je za manje od godinu dana, a investiciju u vrednosti od 1,55 miliona evra EPS finansira samostalno.

 

  • Veoma je bitno da će mala HE „Prvonek“ poslužiti i kao „model izgradnje” za sve buduće male hidroelektrane na vodoprivrednim objektima i da će kao novi hidroenergetski objekat imati pravo na „feed in“ tarifu – izjavio je Slobodan Mitrović, direktor za strategiju i investicije u proizvodnji u Direkciji EPS-a za strategiju i investicije, koja je vodila ovaj posao. Mala HE „Prvonek” je prvi energetski objekat koji se gradi u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju programa ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine, a koja se odnosi na izgradnju novih energetskih postrojenja na postojećim vodoprivrednim objektima – istakao je on.

 

Ova hidroelektrana nalazi se na brani „Prvonek”, ključnom objektu budućeg regionalnog vodoprivrednog sistema na jugu Srbije. Brana je visoka 90 metara i njenom izgradnjom formirana je akumulacija zapremine oko 20 miliona kubnih metara. Na projektovanju male HE „Prvonek“ angažovan je Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, dok je tehničku kontrolu glavnog projekta uradio Građevinski fakultet. Isporučilac osnovne opreme (turbina, generator i automatika) je „ATB SEVER d.o.o.“ iz Subotice, kao nosilac zajedničke ponude, i „Andino Hydropower Engeneering Ltd.“, kao član grupe ponuđača. Izvođač građevinskih radova je „Hidrotehnika-Hidroenergetika a.d.“, a isporučilac ostale opreme je „Metalac Company d.o.o.“ iz Kuršumlije.

 

Više od jednog veka Elektroprivreda Srbije proizvodi čistu električnu energiju i, shvatajući značaj očuvanja životne sredine, nastavlja da ulaže u obnovljive izvore energije. Osim ulaganja u male hidroelektrane, EPS kontinuirano investira i u modernizaciju velikih hidroenergetskih postrojenja, čime se povećava njihov energetski potencijal i produžava radni vek.

 

FOTO: www.juznasrbija.com

You may also like...